Satellituppföljning ger flexibilitet i ansökan om åkerstöd

1. juli 2024

Genom satellitbilder säkerställs att villkoren för åkerstöden iakttas. Med hjälp av bilderna granskas odlingen och växtlighetens utveckling på de åkerskiften för vilka jordbrukarna har ansökt om stöd. Tack vare satellituppföljningen kan jordbrukare vid behov göra ändringar i ansökan om åkerstöd under hela växtperioden.

Med hjälp av satellitbilder granskas följande villkor i sommar:

  • Är skiftet jordbruksmark och används det för jordbruksverksamhet?
  • Är växten den som uppgetts för skiftet i ansökan om åkerstöd?
  • Har växtligheten bevarats eller skötts enligt villkoren?

Begäran om utredning är en del av satellituppföljningen

Om jordbrukaren vid ansökan om åkerstöd har uppgett uppgifter som strider mot satellitbilden för något åkerskifte, får hen av förvaltningen en begäran om utredning av satellituppföljningen. Det kan till exempel vara fråga om att skiftet på basis av bilderna inte har slagits, även om växtligheten i enlighet med villkoren borde slås. Begäran om utredning av satellituppföljning grundar sig på analyser gjorda av artificiell intelligens.

Om skiftet har anmälts och skötts på rätt sätt kan jordbrukaren svara på begäran om utredning med ett fotografi av sitt åkerskifte som innehåller lägesuppgifter. Om en åtgärd enligt villkoren inte har vidtagits, kan jordbrukaren vidta åtgärden inom utsatt tid eller vid behov återkalla det stöd som hen ansökt om. Även ansökan om åkerstöd kan ändras vid behov.

Korrigeringar i ansökan kan göras i Viputjänsten

Ansökningstiden för åkerstöd tog slut i e-tjänsten Vipu den 18 juni 2024. Även efter att ansökan har skickats in kan jordbrukaren göra ändringar i sin ansökan fram till den 2 oktober 2024 om hen till exempel märker att det inte är möjligt att odla enligt villkoren eller har meddelat felaktiga uppgifter.

Det lönar sig för jordbrukaren att hålla uppgifterna i ansökan om åkerstöd uppdaterade under hela växtperioden. Om åkertillsynen ska göra ett inspektionsbesök på gården kan ansökan inte längre korrigeras. Möjligheten att ändra ansökan upphör när NTM-centralens inspektör tar kontakt.

Vipumobilen är ett verktyg för jordbrukaren i begäran om utredning

För att svara på begäran om utredning av satellituppföljningen behöver jordbrukaren en mobilapplikation, Vipumobilen. Applikationen är Livsmedelsverkets avgiftsfria verktyg för kommunikation mellan jordbrukare och myndigheter.

Alla som har rätt att uträtta ärenden på gårdens vägnar kan använda mobilapplikationen. Gårdarnas primära jordbrukare och alla som befullmäktigats att uträtta ärenden har rättigheter att använda den. Applikationen kan laddas ner från Google Play eller App Store.

Satellituppföljning används i alla EU-länder

Ett system för uppföljning av stödvillkoren som grundar sig på satellitbilder används i varje EU-land. Övervakningen av att stödvillkoren iakttas är en förutsättning för betalningen av jordbrukarstöden. Det är också viktigt med tanke på jordbrukarnas rättssäkerhet och lika behandling. Tack vare satellituppföljningen har behovet av inspektionsbesök för åkerstöd minskat betydligt.

Mer information till den som ansöker om stöd

Livsmedelsverkets nyhetsbrev till jordbrukarna 1.7.2024
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter