Stöden tryggar det finländska jordbruket

24. juni 2024

På de finländska åkrarna växer i år huvudsakligen bekanta växter som utgör grunden för vår livsmedelstrygghet. I Finland odlas mest fodervall, havre och korn.

Antalet jordbrukare är något färre än året innan: sammanlagt skickade 42 228 gårdar ansökan om åkerstöd, medan antalet sökande föregående år var 43 382. Uppgifterna grundar sig på resultaten från ansökan om åkerstöd som avslutades i Viputjänsten förra veckan.

Stödens villkor styr mot uppsatta mål

Med jordbrukarstöden säkerställs att jordbrukarna i hela Finland kan producera tillräckligt med mat och att finländarna har råd att köpa inhemsk mat.

Genom stöden ställs mål upp för jordbrukarna även i anslutning till annat än livsmedelsproduktion, såsom skydd av naturen och miljön, landskapsvård samt bekämpning av och anpassning till klimatförändringen. Vid ansökan om stöd förbinder sig jordbrukarna att iaktta stödets villkor.

Villkoret för alla jordbrukarstöd är bland annat att jordbrukarna ska hålla åkrarna täckta av växtlighet över vintern, vilket bidrar till att binda näringsämnen och dämpa växthusutsläppen.

Övervakningen av att stödvillkoren iakttas är en förutsättning för betalningen av jordbrukarstöden. Det är också viktigt med tanke på jordbrukarnas rättssäkerhet och lika behandling. Övervakningen av åkerstöden inleds i juli. NTM-centralernas inspektörer gör övervakningsbesök på cirka två procent av gårdarna. Utöver övervakningsbesöken används också satellitbilder för att följa upp att stödvillkoren följs. Om jordbrukaren vid ansökan om åkerstöd har uppgett uppgifter som inte motsvarar satellitbilden för ett skifte, får jordbrukaren en begäran om utredning till Vipu-mobilappen.

Rekordmånga finska hästar söktes till överenskommelsen som stöder Finlands lantraser

Med hjälp av jordbrukarstöden kan man också främja mångfalden hos Finlands ursprungliga husdjursraser och uppmuntra till aktiv användning av lantraserna. Finländska lantraser är öst-, väst- och nordfinsk boskap, finska lantrasgetter, finska lantrasfår, ålandsfår och kajanalandsfår, finsk häst samt lantrashönor och lantrastuppar.

Avtal om uppfödning av lantraser är en stödform som ägaren till ett renrasigt djur av lantras kan ansöka om årligen.

I år söktes för avtal om uppfödning av lantraser över 14 200 får, nästan 3 000 nötkreatur, 1 500 getter, nästan 1 200 hästar och 32 hönsflockar.

Särskilt antalet uppfödningsavtal för finska hästar exploderade. När endast 477 finska hästar ingick i avtalen om lantraser 2023, har man i år ansökt om avtal för sammanlagt 1 174 hästar. Det fanns många nya sökande: av dem som ansökte om avtal har över 500 gårdar inte haft ett avtal om uppfödning av finska hästar tidigare.