Tilläggsbetalning på det nordliga hektarstödet för stärkelsepotatis

8. mars 2024

Det nordliga hektarstödet för stärkelsepotatis 2023 har höjts. Höjningen är 100 euro per hektar, varvid det nya stödbeloppet är 200 euro per hektar.

Livsmedelsverket betalade de nordliga hektarstöden till gårdarna i december 2023. Förhöjningarna betalas till gårdarna som tilläggsbetalningar från och med 14.3.2024. Man behöver inte ansöka separat om tilläggsbetalningen, utan den betalas automatiskt vid ansökan om åkerstöd till gårdsbruksenheter som ansökt om nordligt hektarstöd 2023 och som odlade stärkelsepotatis som berättigar till stöd.

Stödbeloppet har höjts på grund av den svåra skördesäsongen för stärkelsepotatis.

Mer information till den som ansöker om stöd:
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter (livsmedelsverket.fi)
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande 29.2.2024