Utbetalning av investerings- och startstöd för jordbruket inleds under hösten

8. september 2023

Under hösten kan jordbrukarna ansöka om utbetalning av investeringsstöd för jordbruk och startstöd för unga jordbrukare för stöd som beviljats detta år samt om tillstånd att lyfta räntestödslån. Livsmedelsverket bereder för närvarande ansökan om utbetalningar och informerar senare om en närmare tidpunkt när det är möjligt att skapa en ansökan om utbetalning i e-tjänsten Hyrrä.

När ansökan om utbetalning är tillgänglig för jordbrukarna förbereds funktionerna som gör det möjligt att betala ut stöd på jordbrukarnas konton. De första stöden betalas ut senare på hösten. En enskild jordbrukare får stödet på kontot efter att betalningsfunktionerna är klara, den regionala NTM-centralen har behandlat ansökan om utbetalning och gett ett positivt beslut om utbetalning.

Villkoren för investerings- och startstöd för jordbruket förnyades i år för den nya EU-finansieringsperioden. Ansökan om stöd enligt de nya villkoren inleddes i april och beviljandet av stöd i juni. Hittills har något över 2 100 ansökningar lämnats in. Antalet ansökningar följer ungefär fjolårets nivå. De ansökta eurobeloppen är något större, men det beror i hög grad på ökade kostnader.

Enligt ansökningarna är investeringar i husdjursbyggnader och växthus fortfarande små. Energiinvesteringar har däremot ökat redan i flera år och har varit stora även i år. Cirka en femtedel av ansökningarna är små investeringar under 10 000 euro. Hittills har något över 160 ansökningar om startstöd för unga jordbrukare lämnats in.

Mer information från Livsmedelsverket:
Specialsakkunnig Tommi Alanko
tfn 040 679 0940
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi