Partnerorganisationer

Sammanlagt 22 partnerorganisationer ansvarar för  livsmedelsutdelningen till dem som har det sämst ställt åren 2018-2020. Till partnerorganisationer kan väljas centralorganisationer (organisationer som kan ha underorganisationer eller lokalorganisationer) eller motsvarande aktörer.

Partnerorganisationernas lokala föreningar eller församlingar ser till att livsmedlen överlåts till hjälpbehövande på utdelningsställena. Det finns omkring 480 utdelningsställen runt om i Finland.

En centralorganisation eller ett samfund kan ansöka om väljas till partnerorganisation antingen vid ansökan för partnerorganisationer i början av programperioden eller senare vid de kompletterande ansökningsomgångar som utlyses separat. Livsmedelsverket har som mål att skapa ett täckande nätverk av partnerorganisationer. I samband med valet av organisationer beaktas urvalskriterierna och de preciserande kriterierna i det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt.

Kriterier för valet av partnerorganisationer

  • Partnerorganisationen är ett offentligt organ och/eller en icke-vinstdrivande organisation som är kapabelt/kapabel att dela ut livsmedelsbistånd och att vidta kompletterande åtgärder eller styra personer till ställen där sådana tillhandahålls i enlighet med förordningar och föreskrifter.
  • Partnerorganisationerna ska vara organisationer som är registrerade i företags- och organisationsdatasystemet.
  • Partnerorganisationerna ska visa dem som söker livsmedelsbistånd till ett ställe som tillhandahåller sådana kompletterande åtgärder som stöder genomförandet av programmet i syfte att stöda den sociala delaktigheten för dem som får livsmedelsbistånd.

Preciserande kriterier

  • Partnerorganisationerna representerar så täckande som möjligt olika slags aktörer så att mindre bemedlade personer kan komma att omfattas av livsmedelshjälpen i stor utsträckning.
  • Vid valet av partnerorganisationer beaktas i mån av möjlighet organisationernas geografiska läge.
  • Partnerorganisationens erfarenhet av utdelningen av livsmedel. 
  • Partnerorganisationens erfarenhet av att genomföra åtgärder som främjar social delaktighet eller av att styra hjälpbehövande till dessa åtgärder.

PARTNERORGANISATIONER 2021

Sidan har senast uppdaterats 9.8.2021