Projektaktörer

De utvalda projektaktörerna erbjuder biståndsmottagarna utöver rådgivning också ett betalkort för köp av livsmedel och basförnödenheter

Projektaktören ska ha tillräckliga ekonomiska och andra förutsättningar för att genomföra projektet samt det kunnande som behövs för att nå de mål som ställts upp i projektplanen. De utvalda projektaktörerna skaffar betalkorten och samordnar stödåtgärderna. Stödåtgärderna kan hänföra sig till vägledning till hälsosamma kostvanor, skuldrådgivning, socialvård, sysselsättnings- och utbildningstjänster samt organisationernas olika verksamheter. Biståndsmottagaren använder ett av EU delfinansierat betalkort för att betala livsmedel och basprodukter inom dagligvaruhandeln. Tippnings-, alkohol- och tobaksprodukter utesluts ur varukorgen.

De direkta kostnaderna för materiellt bistånd (kostnader för betalkort) ersätts till fullt belopp och kostnaderna för administrativa kostnader och kompletterande åtgärder ersätts enligt den procentuella flat rate-kostnadsmodellen. Förvaltningskostnader ersätts med 7 % av de godtagbara direkta kostnaderna och kostnader för kompletterande åtgärder kan dessutom ersättas med ytterligare 7 % av de godtagbara direkta kostnaderna.

Stödåtgärderna kan vara egen verksamhet som projektaktören eller en projektpartner bedriver eller något annat projekt som aktörerna genomför. Ytterligare information t.ex. de pågående projekt som finansieras ur ESF+ hittar du på adressen https://rakennerahastot.fi/sv/ansokningstider

De projektgenomförande som valts ut i den första ansökningsomgången är:

Suomen Helluntaikirkko 
Suomen Punainen Risti
Vihreä Keidas ry 
Gruppprojekt: Kirkkopalvelut ry ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 

Finansieringsbeslut för ESR+ materialstöd har fattats för totalt cirka 9 miljoner euro.

Sidan har senast uppdaterats 9.1.2024