Materiellt bistånd ur ESF+ -fonden

Det materiella biståndet under programperioden ”Ett förnyat och kompetent Finland 2021–2027” 

Det materiella biståndet till dem som har det sämst ställt finansieras med medel ur Europeiska socialfonden+ (ESF+). Betalkort som levererats under programperioden är avsedda för mindre bemedlade och den primära målgruppen är arbetslösa och deras familjemedlemmar. Den materiella biståndet delas ut till mindre bemedlade i projekt som genomförs av olika organisationer, såsom organisationer, församlingar, kommuner eller välfärdsområden åren 20232027. Livsmedelsverket delar inte ut betalkort direkt till stödmottagarna. Som en del av projektet erbjuds målgruppen materiellt bistånd i form av betalkort för anskaffning av livsmedel och basvaror. Med hjälp av projekten främjas dessutom vägledningen av mindre bemedlade till andra tjänster, deras sysselsättnings- och studiemöjligheter samt annan integration i samhället.

Utlysningsannonsen publiceras i arbets- och näringsministeriets system EURA 2021. Projektutlysningen är avsedd för offentligrättsliga sammanslutningar och privaträttsliga juridiska personer. Den som ansöker om projekt behöver Suomi.fi-användarfullmakt och användarrättigheter till systemet EURA 2021. Läs mer på webbplatsen Strukturfonder.fi.
Livsmedelsverket bedömer och poängsätter ansökningarna i fråga om allmänna, horisontella och särskilda urvalskriterier. Läs mer om de allmänna och särskilda urvalskriterierna på webbplatsen Strukturfonder.fi. Projektet måste vara betydande. I utvärderingen av projekten deltar en tväradministrativ projektsamordningsgrupp.

Under programperioden 2014–2020 har Livsmedelsverket administrerat EU:s livsmedelsbistånd till dem som har det sämst ställt ur FEAD, dvs. fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt. Denna fond ersätts under programperioden 2021–2027 av Europeiska socialfonden+ (ESF+). Det materiella biståndet i Finland till dem som har det sämst ställt är en del av EU:s regional- och strukturpolitiska program ”Ett förnyat och kompetent Finland 2021–2027”. Arbets- och näringsministeriet är programmets förvaltningsmyndighet. Livsmedelsverket är förmedlande organ i fråga om projekt för materiellt bistånd. De valda projektaktörera ansvarar för koordineringen av det egna projektet och för kommunikationen. Läs mer på Projektaktörer-sidan!

 

Aktuell:

  • Livsmedelsverkets projektansökan för materiellt bistånd har öppnats. Ansökningstiden är 26.1.–25.3.2024. Bekanta dig med ansökan (26.1.2024)

  • Livsmedelsverket öppnar andra projektutlysning för materiellt bistånd i 26 januari. Pressmeddelande (8.1.2024)

  • Tillståndsarrangemang för kortleverantörer av Livsmedelsverkets betalkort är öppet till utgången av 2027. Kesko Abp och S-gruppen är involverad i tillståndsarrangemanget. Den som är intresserad av tillståndsarrangemangen kan kontakta Livsmedelsverket. Mer information: Minna Talvitie, minna.talvitie@ruokavirasto.fi (2.10.2023)

  • Projektgenomförare för den första ansökningsomgången för materiellt
    bistånd har valts. Pressmeddelande (14.8.2023)

  • Tillståndsarrangemang för kortleverantörer av Livsmedelsverkets betalkort (20.1.2023)

Kontaktuppgifter

SV V Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.jpg

Sidan har senast uppdaterats 27.3.2024