Projektsamordningsgrupp

En projektsamordningsgrupp styr projekturvalet och genomförandet

Projektsamordningsgruppen är en tvärsektoriell expertgrupp som har till uppgift att strategiskt styra projekt som gäller materiellt bistånd samt att följa upp, utvärdera och stödja genomförandet. Samordningsgruppen följer också upp att den riksomfattande och den regionala verksamhet som hänför sig till materiellt bistånd och projektets innehåll stöder och kompletterar varandra. I projektsamordningsgruppen fastställs prioriteringarna för projektperiodens projektutlysningar och till exempel betalkortets värde.  

Medlemmarna i projektsamordningsgruppen:

  • Päivi Hämäläinen, SHM, ordförande för projektsamordningsgruppen
  • Henna Leppämäki, SHM
  • Minna Talvitie, Livsmedelsverket, vice ordförande för projektsamordningsgruppen
  • Sirpa Raassina, NTM-centralen i Södra Savolax
  • Niina Lamberg, NTM-centralen i Tavastland
  • Johanna Latvala, NTM-centralen i Mellersta Finland
  • Verna Piirainen, NTM-centralen i Norra Österbotten
  • Eveliina Viitanen, Livsmedelsverket, sekreterare för projektsamordningsgruppen

Projektsamordningsgruppen hör dessutom andra experter allt efter behov. Projektsamordningsgruppens sammansättning kan kompletteras senare, om så behövs.

Sidan har senast uppdaterats 27.3.2024