Projekt inom livsmedelskedjan

Understöd för utvecklande av livsmedelskedjan kan sökas 17.6–27.8.2021

Högskolor, organisationer, föreningar, företag och andra sammanslutningar kan ansöka om understöd för projekt som utvecklar livsmedelskedjan. Ansökan är öppen 17.6.–27.8.2021.


Ytterligare information

Projekt inom livsmedelskedjan, registrering av en produkt med skyddad beteckning

EU-finansierade informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder, projekt inom livsmedelskedjan

 

Sidan har senast uppdaterats 16.1.2023