Ansökan om stöd

Före ansökan om stöd till utdelning i skolan

I e-tjänsten Nekka sköter du enkelt registreringar som kund och verksamhetsställe, upprätthåller kontaktuppgifterna och ger eventuella leverantörsfullmakter och skickar läsårsuppgifter. Mer info hittar du i användarmanualen för e-tjänsten Nekka.

Innan du kan ansöka om stöd för skolmjölk och skolfrukt ska du registrera den organisation som äger daghemmen och/eller skolorna som kund i stödprogrammet. Registreringen gör du genom att logga in i Nekka med din organisations Katso-koder. Kundregistrering kan utföras bara av din organisations Katso-huvudanvändare.

När du har registrerat din organisation registrerar du de skolor och daghem för vilka du vill ansöka om stöd. Registrera också de central- och tillredningskök som behövs.

Om du vill befullmäktiga en leverantörssökande att ansöka om stödet ger du fullmakten i Nekka. Med fullmakten överför du ansökan om stöd för de berörda skolorna och daghemmen till leverantörssökanden. Efter befullmäktigandet ska du också skicka in läsårsuppgifterna, dvs. bland annat antalet inskrivna elever vid läsårets början.

Ansökan om stöd

Ansök om skolmjölksstöd och skolfruktsstöd i e-tjänsten Nekka.

Om du söker stödet själv kan du ansöka om stöd per termin. Sök stödet efter terminens slut. Leverantörssökandena ansöker om stödet månadsvis.

I stödansökan antecknar du antalet inskrivna elever och antalet matgäster som inte berättigar till stöd (till exempel undervisningspersonalen) vid verksamhetsställena, dvs. skolorna och daghemmen, vid läsårets början. Anteckna också antalet skol- eller verksamhetsdagar under ansökningsperioden. Produktmängderna sammanställs  enligt verksamhetsställe eller sammansättning.

I ansökan om skolmjölksstöd antecknar du det antal liter och i ansökan om skolfruktsstöd det antal kilogram för vilka du ansöker om stöd. I ansökan om skolfruktsstöd antecknar du dessutom produktens mervärdesskattefria pris per kilogram. Om du har köpt in samma produkt till flera olika priser under ansökningsperioden antecknar du det lägsta inköpspriset i ansökan.

En leverantörssökande sammanställer stödansökan av de inskickade läsårsuppgifterna och sina levererade produktmängder.

Sidan har senast uppdaterats 17.12.2018