Skolprogrammets meddelanden 2023

Publiceringsdatum: 12. maj 2023

Skolprogrammeddelande 5/2023

Publiceringsdag: 21.12.2023.

Kom ihåg att ansöka om stöd för skolmjölk och stöd för frukt i skolan

Kom ihåg att ansöka om stöd för skolmjölk och stöd för frukt i skolan för höstterminen 2023. Du kan söka bägge stöden för hela höstterminen 1.8−31.12.2023. Rätt till stöden har barn och elever i dagvård, förskola, grundläggande undervisning och utbildning på andra stadiet.

Kom ihåg att du ska i samband med varje stödansökan lämna in fakturor eller fraktsedlar för minst ett verksamhetsställe eller en sammansättning, genom vilka vi kan fastställa de belopp som sökts i stödansökan. Du kan själv välja vilket verksamhetsställe eller vilken sammansättning du lämnar in uppgifterna om.

När du gör upp stödansökan kan du ta hjälp av de sammelblanketter som kan fyllas i frivilligt. Blanketterna hittar du på vår webbplats. Sammelblanketterna är till stor hjälp också vid en eventuell inspektion på plats.

Du kommer väl ihåg att ansöka om stödet inom tre månader från ansökningsperiodens utgång. Vi hjälper gärna till om du behöver hjälp med att söka stödet.

Kopiering av läsårsuppgifterna gör det enklare att ansöka om stödet

Vi har infört en ny funktion i e-tjänsten Nekka. När du skapar stödansökan och sparar läsårsuppgifterna på den (elevantal, antal matgäster som inte berättigar till stöd och antal verksamhetsdagar), kan du kopiera samma uppgifter till en stödansökan inom en annan stödform.

Du kan till exempel först skapa ansökan om stöd för skolmjölk och spara de uppgifter som behövs på den. Efter det skapar du ansökan om stöd för frukt i skolan och trycker på knappen Kopiera läsårsuppgifterna. De läsårsuppgifter som du sparat på ansökan om stöd för skolmjölk kopieras över och du behöver inte mata in samma uppgifter på nytt.

Om du har lämnat in läsårsanmälan för den leverantörssökande som du befullmäktigat, kopieras elevantalet och antalet matgäster som inte berättigar till stöd automatiskt över till den stödansökan som du själv gör upp.

Identifiering av produkter som en del av skoldistributionen

Produkter som omfattas av stöd för skolmjölk och skolfruktstöd ska presenteras så att de kan identifieras som en del av Europeiska unionens system för utdelning i skolan. Det lyckas du med genom att sätta upp MatRadarn-affischen i matsalen och genom att märka produkterna med EU-flaggan. Du kan använda EU-flaggan till exempel i matsedeln intill stödberättigade produkter, i ändan av matlinjen och/eller i serveringskärlen för produkterna.

Exempel på EU-flaggan hittar du här på vår webbsida.

Om du har frågor hjälper vi dig gärna.

Jenni Anttila, ledande expert
koulujakelu@ruokavirasto.fi 

 

Skolprogrammeddelande 4/2023

Publiceringsdag: 9.8.2023.

Praxis för ansökan om stöd till utdelning i skolan ändras

Livsmedelsverket ändrar praxisen för ansökan om skolmjölks- och skolfruktstöd från och med läsåret 2023–2024.

I fortsättningen ska du i samband med varje stödansökan lämna in fakturor eller fraktsedlar för minst ett verksamhetsställe eller en sammansättning, genom vilka vi kan fastställa de belopp som sökts i stödansökan. Du kan själv välja vilket verksamhetsställe eller vilken sammansättning du lämnar in uppgifterna om.

Ändringen är en följd av Europeiska kommissionens inspektion av Finland i november 2022. Europeiska kommissionen ansåg att Livsmedelsverkets administrativa kontroller av stödansökningarna inte var tillräckliga. För att vi även i fortsättningen ska kunna betala ut stöd till utdelning i skolan måste praxisen för ansökan om stöd ändras.

Ändringen gäller alla stödsökande, dvs. både organisationer som själva ansöker om stöd samt leverantörssökande.

Du kan bifoga dokumenten direkt till stödansökan i e-tjänsten Nekka innan du skickar dem till oss för behandling.


Om du har frågor hjälper vi dig gärna.

Jenni Anttila, ledande expert
koulujakelu@ruokavirasto.fi 

 

Skolprogrammeddelande 3/2023

Publiceringsdag: 16.6.2023.

Skolprogram – aktuell

 • Skolfruktsstödet för hela läsår
 • Stödnivåerna för skolmjölksstödet förändras
 • Inlämning av läsårsuppgifter för läsåret 2023–2024 
 • I fortsättningen serverar vi dig via e-tjänsten

Skolfruktsstödet för hela läsår

Nästa läsår får man skolfruktstöd för hela läsåret. Barn i daghem, i den grundläggande utbildningen och i gymnasieutbildningen och andra stadiets utbildningar berättigade till skolfruktsstödet.

Du kan ansöka om stöd för produkter som levererats 1.8−31.12.2023 och 1.1−31.7.2024. Stödberättigande produkter är gurka, morot, tomat, kålrabbi, äpple, vinbär, jordgubbe, blåbär, hallon och lingon och deras bärblandningar, banan, mandarin, klementin och satsuma som producerats konventionellt eller ekologiskt.

Produkterna ska vara färska, också djupfrysta produkter går an. Om du så vill kan du köpa produkterna t.ex. färdigt rivna eller skurna. Produkterna får varken användas i matlagningen eller blandas till sallad. Inte heller får socker, fett eller salt tillsättas i dem. Stödet för konventionellt producerade produkter är 30 % av det mervärdesskattefria inköpspriset, och i stöd för ekologiskt producerade produkter betalas 40 % av det mervärdesskattefria inköpspriset.

Stödnivåerna för skolmjölksstödet förändras

Läsåret 2023–2024 förändrar stödnivåerna för mjölk och surmjölk. Stödet för konventionellt producerad fettfri mjölk och surmjölk är 0,16 euro/liter och stödet för ekologiskt producerad fettfri mjölk är 0,32 euro/liter. Du kommer väl ihåg att produkterna ska innehålla D-vitamin.

Yoghurt, fil och kvarg samt ost är inte mera stödberättigade produkter.

Inlämning av läsårsuppgifter för läsåret 2023–2024

Om du har befullmäktigat en leverantör att ansöka om skolmjölks- eller skolfruktsstödet ska du komma ihåg att anmäla läsårsuppgifterna för läsåret 2023–2024 senast 15.8.2023. Allra lättast anmäler du elevantalet, antalet icke stödberättigande matgäster och skol-/verksamhetsdagarna elektroniskt via e-tjänsten Nekka.

Om du själv ansöker om stöd behöver du inte skicka in några uppgifter i augusti. Inlämnandet av läsårsuppgifter gäller bara kunder som omfattas av leverantörsansökan. Du anmäler läsårsuppgifterna i stödansökan, inte före det.

Du minns väl att läsårsuppgifterna ska anmälas utgående från antalet personer som är inskrivna i början av hösten. De här läsårsuppgifterna gäller hela läsåret, och du behöver inte anmäla nya uppgifter för våren. Om det emellertid sker en betydande förändring som gäller verksamhetsstället (det renoveras, en ny grupp börjar, en grupp slutar eller liknande), kontakta då oss.

I fortsättningen serverar vi dig via e-tjänsten

I fortsättningen serverar vi dig endast via vår e-tjänsten Nekka. Om du inte ända har suomi.fi-fullmakter, får du dem i bruk på suomi.fi webbsidan. Du behöver ärendefullmakt som gäller sökande av stöd till utdelning av skolmjölk och frukt i skolan.

Om du har frågor besvarar vi dem gärna.

Jenni Anttila, ledande expert
koulujakelu@ruokavirasto.fi

 

Skolprogrammeddelande 2/2023

Publiceringsdag: 12.5.2023.

Aktuellt om stödet till utdelning i skolan

I det här meddelandet om utdelning i skolan berättas om följande:

 • Skolprogrammet förnyas
 • Kom ihåg att ansöka om stöd för skolmjölk och stöd för frukt i skolan

Skolprogrammet förnyas

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår ändringar i fråga om skolprogrammet för skolår 2023–2024:

 • skolmjölkstöd: bara fettfri mjölk, surmjölk och ekologisk fettfri mjölk blir stöd-berättigade produkter
 • stöd till frukt i skolan: stödet för hela skolåret, ändringar i stödberättigade pro-dukter
 • ändringar i stödnivåer
 • i fortsättningen har vi bara elektronisk kommunikation

Ändringar grundar sig på den nya nationella skolprogramstrategin och på de nya anslagen. Utkastet för statsrådsförordningen finns här.

Kom ihåg att ansöka om stöd för skolmjölk och stöd för frukt i skolan

Kom ihåg att ansöka om stöd för skolmjölk och stöd för frukt i skolan för vårterminen 2023. Rätt till stöden har barn och elever i dagvård, förskola, grundläggande undervis-ning och utbildning på andra stadiet. Produkterna får inte användas i matlagningen, och därför ska till exempel kvarg serveras som sådan. Du minns väl också att grynost eller andra färskostar inte är stödberättigande.

När du gör upp stödansökan kan du ta hjälp av de sammelblanketter som kan fyllas i frivilligt. Blanketterna hittar du på vår webbplats. Sammelblanketterna är till stor hjälp också vid en eventuell inspektion på plats.

Du kommer väl ihåg att ansöka om stödet inom tre månader från ansökningsperiodens utgång. Vi hjälper gärna till om du behöver hjälp med att söka stödet.

Om du har frågor besvarar vi dem gärna.

Jenni Anttila, ledande expert
koulujakelu@ruokavirasto.fi

 

Skolprogrammeddelande 1/2023

Publiceringsdag: 23.1.2023.

Aktuellt om stödet till utdelning i skolan

I det här meddelandet om utdelning i skolan berättas om följande:

 • Kom ihåg att ansöka om stöd för skolmjölk och stöd för frukt i skolan
 • Kopiering av läsårsuppgifterna gör det enklare att ansöka om stödet
 • Skolfruktprogrammets stödnivåer förändrar för vår 2023
 • Ankunten enheten kan bli stödansökare
 • Kampanjen RuokaTutka (MatRadarn) erbjuder verktyg till lektionerna

Kom ihåg att ansöka om stöd för skolmjölk och stöd för frukt i skolan

Kom ihåg att ansöka om stöd för skolmjölk och stöd för frukt i skolan för höstterminen 2022. Du kan söka bägge stöden för hela höstterminen 1.8−31.12.2022. Rätt till stöden har barn och elever i dagvård, förskola, grundläggande undervisning och utbildning på andra stadiet. Produkterna får inte användas i matlagningen, och därför ska till exempel kvarg serveras som sådan. Du minns väl också att grynost eller andra färskostar inte är stödberättigande.

När du gör upp stödansökan kan du ta hjälp av de sammelblanketter som kan fyllas i frivilligt. Blanketterna hittar du på vår webbplats. Sammelblanketterna är till stor hjälp också vid en eventuell inspektion på plats.

Du kommer väl ihåg att ansöka om stödet inom tre månader från ansökningsperiodens utgång. Vi hjälper gärna till om du behöver hjälp med att söka stödet.

Kopiering av läsårsuppgifterna gör det enklare att ansöka om stödet

Vi har infört en ny funktion i e-tjänsten Nekka. När du skapar stödansökan och sparar läsårsuppgifterna på den (elevantal, antal matgäster som inte berättigar till stöd och antal verksamhetsdagar), kan du kopiera samma uppgifter till en stödansökan inom en annan stödform.

Du kan till exempel först skapa ansökan om stöd för skolmjölk och spara de uppgifter som behövs på den. Efter det skapar du ansökan om stöd för frukt i skolan och trycker på knappen Kopiera läsårsuppgifterna. De läsårsuppgifter som du sparat på ansökan om stöd för skolmjölk kopieras över och du behöver inte mata in samma uppgifter på nytt.

Om du har lämnat in läsårsanmälan för den leverantörssökande som du befullmäktigat, kopieras elevantalet och antalet matgäster som inte berättigar till stöd automatiskt över till den stödansökan som du själv gör upp.

Skolfruktprogrammets stödnivåer förändrar för vår 2023

Jord- och skogsbruksministeriet har förändrats stödnivåer för skolfruktprogrammet för vår 2023. För leverans av frukt- och grönsaksprodukter beviljas stöd till ett belopp som är högst 55 procent av den minste anskaffningspriset utan mervärdesskatt. Om frukter-na och grönsakerna är ekologiskt producerade beviljas stöd emellertid till ett belopp som är högst 65 procent av anskaffningspriset. Stödnivåerna minskar 10 procentenhet-er. Du kan söka stöd för produkter som levereras 1.2.-30.4.2023.

Anknuten enheten kan bli stödansökare

Jord- och skogsbruksministeriet har förändrats skolprogrammets lagstiftning så att hä-danefter en anknuten enhet som handlar på myndighetens vägnar och svarar för upp-handlingen av produkterna i fråga kan söka stöd direkt. Det menar till exempel när or-ganisation äger 100 % av ett matservicebolag. Om bolaget har flera ägare, kan bolaget inte söka stöd direkt.

Kampanjen RuokaTutka (MatRadarn) erbjuder verktyg till lektionerna

Avsikten med kampanjen RuokaTutka är att stödja matfostran i skolor och daghem. Materialen på webbplatsen får användas fritt och till sitt innehåll motsvarar de läropla-nen. I det mångsidiga materialet ingår allt möjligt från målarböcker till videor, från tes-ter till spel och uppgifter som gäller allt från mediekunskap till uppgifter för sinnena. Du kan bekanta dig med RuokaTutka här.

Du kommer väl också ihåg att RuokaTutkas affisch ska vara uppsatt i skolor och daghem. Du kan skriva ut affischen här.


Om du har frågor besvarar vi dem gärna.

Jenni Anttila, ledande expert
koulujakelu@ruokavirasto.fi