Informationssäkerhet och dataskydd i e-tjänsten Hyrrä

Livsmedelsverket/Avdelningen för utveckling av landsbygden
Informationssäkerhet och dataskydd i e-tjänsten Hyrrä
Pvm/Datum/Date 11.1.2019
Dnro/Dnr/DNo 566/03.01.00.01/2019

Om e-tjänsten Hyrrä

E-tjänsten Hyrrä är tillgänglig dygnet runt varje dag. Systemet underhålls vardagar kl. 8.00–16.00 (bl.a. serviceavbrott och tekniska underhållsåtgärder). Det informeras på förhand om planerade serviceavbrott.

NTM-centralerna och Leader-grupperna svarar kl. 8.00–16.00 på frågor om informationsinnehåll och användarrättigheter. Myndigheterna kan inte ge användarstöd som gäller användarens egna internet-förbindelser. I dessa fall ska du kontakta webbtjänstens leverantör.

Tjänstens skärmar fungerar bäst med en skärmupplösning på minst 1024x768. Med mindre upplösningar måste du använda skärmens horisontella rullning för att se all information på sidan.

Webbläsaren ska vara en webbläsare på minst Mozilla Firefox eller Google Chrome-nivå. De flesta andra webbläsare fungerar också, men deras funktion har inte testats på ett heltäckande sätt. Det rekommenderas att man använder de nyaste versionerna av webbläsarna. Webbläsarversionerna uppdateras numera i mycket snabb takt, så det är inte möjligt att upprätthålla en helt uppdaterad lista av webbläsarversioner.

Applikationen fungerar med alla operativsystem där ovan nämnda webbläsare fungerar.

Hyrrä-användarens dataskydd

Dataskyddet är en central del av Livsmedelsverkets verksamhet. Vid utlämnande och behandling av uppgifter beaktas alltid kraven på dataskydd och informationssäkerhet. Utlämnande av personuppgifter som massutskick från Hyrrä förutsätter ett datatillstånd av Livsmedelsverket. Vid bedömningen av datatillståndet utreder Livsmedelsverket noggrant omständigheterna i anslutning till användningen och skyddet av uppgifter samt informationssäkerheten.

Vad används dina uppgifter till?

Personuppgifterna i Hyrrä används för behandling av stöd- och utbetalningsansökningar, granskningar, inlämnande av uppföljningsuppgifter samt uppföljning av varaktigheten för de investeringar för vilka stöd beviljats.

Uppgifter kan utlämnas till utomstående endast om de lagstadgade förutsättningarna för utlämnande av uppgifter föreligger. Det går inte att förhindra att uppgifter lämnas ut för skötsel av myndighetsuppgifter och för vetenskaplig forskning.

Uppgifter i Hyrrä kan lämnas ut för följande ändamål:

  • Skötsel av myndighetsuppgifter
    • Uppgifter kan lämnas ut till tillsynsmyndigheter (bl.a. Statens revisionsverk,
      kommissionen, den attesterande myndigheten (för närvarande BDO), Europeiska revisionsrätten), myndighetens planerings- och utredningsuppgifter samt andra motsvarande myndighetsuppgifter
  • Historisk och vetenskaplig forskning samt statistikföring
  • Övrigt utlämnande av uppgifter.

Uppgifter om en person får med tillstånd av Livsmedelsverket lämnas ut endast om sökanden har rätt att behandla dem med stöd av lag. Personuppgifter får till exempel användas för att kontrollera att uppgifterna i ett kundregister stämmer eller överlåtas för redaktionella syften.

Bekanta dig närmare med Livsmedelsverkets register.

Tilläggsuppgifter

Mer information om dataskydd får du av Livsmedelsverkets dataskyddsombud (tietosuojavastaava(at)ruokavirasto.fi) samt på adressen tietosuoja.fi. På webbplatsen finns mycket material och lagstiftning om dataskydd samt ett omfattande informationspaket om EU:s allmänna dataskyddsförordning som trädde i kraft 2018.

 

Sidan har senast uppdaterats 20.4.2023