Sista betalningsansökan

När projektet har slutförts är det dags att göra den sista betalningsansökan. Detta görs i regel på det sätt som beskrivs i anvisningen för betalningsansökan.

Observera att du under punkten Statusen för genomförandet av projektet (statusen för genomförandet av investeringen, om det är fråga om ett investeringsprojekt) i ansökan måste välja "Ja”, eftersom det är fråga om projektets sista betalningsansökan (slutbetalning) och projektet har slutförts.

I samband med den sista betalningsansökan ska du lämna in:

  • Slutrapport
  • Uppföljningsuppgifter

Du hittar dessa blanketter i projektmappen .

Projektmapp

Slutrapport

Öppna slutrapportblanketten genom att klicka på Gå till slutrapporteringen. Öppna blanketten och fyll i den genom att klicka på Redigera. Svara på alla frågor som ställs på blanketten. Om du vill kan du också bifoga bilagor till din ansökan. De uppgifter som fyllts i på blanketten sparas genom att klicka på Spara och stäng. Med knappen Ladda ner rapportsammandrag öppnas en pdf-utskrift på en egen flik i webbläsaren där du kan spara eller skriva sammandraget.

Du kan gå tillbaka till projektmappen via Snabblänken Projektmapp i den vänstra kanten.

Snabblänk

 

Uppföljningsuppgifter

Med knappen Uppföljningsuppgifter öppnas en blankett som du kan fylla i. Blanketten innehåller samma frågor som du svarade på när du ansökte om stöd under punkten Uppföljningsuppgifter i stödansökan. Spara dina svar genom att klicka på Spara. Efter att du klickat på spara flyttar systemet dig automatiskt tillbaka till Projektmappen.

Sidan har senast uppdaterats 29.6.2024