Ansökan om stöd för bybutiker fortsätter fram till måndag 27.5.2024

21. maj 2024

Livsmedelsverket förlänger ansökningstiden för stöd för bybutiker fram till måndagen den 27.5.2024. Orsaken till att ansökningstiden förlängs är ett serviceavbrott i e-tjänsterna som förhindrar att ansökningar görs i e-tjänsten Hyrrä fr 24.5.2024 fr.o.m. kl. 16.15. E-tjänsterna är normalt tillgängliga senast måndag 27.5 klockan 8, men kan vara tillgängliga redan tidigare. Ansökningstiden för stöd för bybutiker går ut i e-tjänsten Hyrrä 27.5.2024 kl. 23.59.

Stödet för bybutiker är ett stöd som är avsett för dagligvarubutiker på landsbygden och som syftar till att främja tillgången till tjänster. I år har de anslag som reserverats för stödet minskat, så stöd kan endast beviljas för butiker på glesbygden och kärnlandsbygden. Endast i skärgården omfattas alla butiker utanför stadsområdet av stödet. Närmare stödvillkor och ansökningsanvisningar finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Mer information om stödet och ansökningsanvisningar

Fyll i ansökan på webben: https://hyrra.ruokavirasto.fi

Mer information från Livsmedelsverket:
Specialsakkunnig Tommi Alanko
040 679 0940
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi