Ansökan om stöd för bybutiker upphör 2.5.2023

25. april 2023

Bybutiker på landsbygden hinner ännu ansöka om stödet för bybutiker, ansökan pågår fram till den 2 maj 2023. Hittills har cirka 60 butiker lämnat in en ansökan till Livsmedelsverket. Förra ansökningsomgången var antalet sökande nästan 190, alltså är det många företagare som tidigare ansökt om stöd som ännu inte har lämnat in någon ansökan i år.

– Det är bäst att inte vänta till sista ansökningsdagen. Den elektroniska ansökan är enkel och snabb att fylla i och det är bra att göra det så snart som möjligt, säger specialsakkunnig Tommi Alanko vid Livsmedelsverket. Stödet söks i e-tjänsten Hyrrä och beviljas av Livsmedelsverket.

Bybutiksstödet är ett stöd som är avsett för dagligvarubutiker på landsbygden och som syftar till att främja tillgången till tjänster på landsbygden. Köpmannen kan använda bybutiksstödet till exempel för att upprätthålla tjänsteutbudet i sin butik samt göra det mångsidigare. Stödet har stor betydelse för många små butikers verksamhet.

En butik kan få ett stöd på högst 15 000 euro per år. Stödbeloppet kan vara mindre om det finns många sökande. En butik som erbjuder butiksbilservice kan få förhöjt stöd.

Ett villkor för stödet är bland annat att butiken är belägen på landsbygden, att butiken är verksam året runt och att avståndet till närmaste andra dagligvaruhandel är minst 7,5 kilometer eller att butiken annars är svår att nå. Närmare stödvillkor och ansökningsanvisningar finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Stöd för bybutiker har tidigare kunnat sökas på försök 2019 och 2021. Största delen av bybutikerna på landsbygden har ansökt om stöd under tidigare ansökningsomgångar. Från och med i år kan man ansöka om stöd för bybutiker varje år.

Mer information om stödet och ansökningsanvisningar

Elektronisk ansökan: https://hyrra.ruokavirasto.fi

Mer information vid Livsmedelsverket:
Specialsakkunnig Tommi Alanko
040 679 0940
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi