Ansökan om stöd för bybutiker upphör 24.5.2024

17. maj 2024

Bybutiker på landsbygden hinner ännu ansöka om stödet för bybutiker, ansökan pågår fram till den 24.5.2024. Hittills har cirka 60 butiker ansökt om stöd.

För en liten butik är stödet betydande: det maximala stödbeloppet kan vara 15 000 euro. Om butiken erbjuder butiksbilservice kan man få förhöjt stöd. Med stödet kan man till exempel upprätthålla eller göra butikens tjänsteutbud mångsidigare.

Det lönar sig att fylla i ansökan på webben

– Många köpmän ansöker om stöd först i slutet av ansökningstiden, men det lönar sig inte att lämna in ansökan sista ansökningsdagen. Det lönar sig att göra ansökan i e-tjänsten Hyrrä, där det går enkelt och snabbt att fylla i den, råder specialsakkunnig Tommi Alanko vid Livsmedelsverket.

Den som ansöker om stöd med pappersblanketten bör observera att postadressen till Livsmedelsverkets huvudverksamhetsställe har ändrats i maj. Ansökningar i pappersform ska postas till adressen: Livsmedelsverket, Understöd för dagligvaruhandeln, Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki.

Ansökningstiden går ut i Hyrrä-tjänsten den 24.5.2024 kl. 23.59. En ansökan som skickas per brev ska vara Livsmedelsverket tillhanda senast 24.5.2024 kl. 16.15.

Stödberättigade områden har ändrats

I år har de anslag som reserverats för stödet minskat, så stöd kan endast beviljas för butiker på glesbygden och kärnlandsbygden. Endast i skärgården omfattas alla butiker utanför stadsområdet av stödet. Närmare stödvillkor och ansökningsanvisningar finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Bybutiksstödet är ett stöd som är avsett för dagligvarubutiker på landsbygden och som syftar till att främja tillgången till tjänster. Bybutikerna är viktiga för såväl fast bosatta som stugägare och andra turister. Utöver dagligvarutjänsterna erbjuder de till exempel kontantuttags-, post-, bränsledistributions- och apotekstjänster.

Mer information om stödet och ansökningsanvisningar
Fyll i ansökan på webben: https://hyrra.ruokavirasto.fi

Mer information från Livsmedelsverket:
Specialsakkunnig Tommi Alanko
040 679 0940
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi