Beslut om utbetalning av projektstöd börjar fattas

20. juni 2024

Nu börjar NTM-centralerna fatta beslut om utbetalning av projektstöd. Stöden betalas till de sökandes konton allteftersom NTM-centralerna har fattat beslut. Stöd betalas inte under tiden 15.7–2.8.2024.

Ansökan om projekt- och företagsstöd för landsbygden för EU-finansieringsperioden 2023–27 inleddes i juni 2023.  Betalningarna har nu inletts inom nästan alla stödformer. Avgifterna för utfallsbaserade projekt börjar senare.

Anvisningar för betalningsansökan finns på Livsmedelsverkets webbplats. Dessutom kan man be om råd av den NTM-central eller Leader-grupp där man har ansökt om stöd.

Stöd söks hos NTM-centralen eller den lokala Leader-gruppen och ansökan är kontinuerlig.

Ytterligare information till den som ansöker om stöd:

Ytterligare information till medierna:
Specialsakkunnig Leena Salonpää
050 324 3422
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi