Ansökan om utbetalning

Den här anvisningen gäller projekt som har fått ett positivt stödbeslut under åren 2023–2027. 

Du kan ansöka om utbetalning, när du har fått ett positivt stödbeslut för projektet under finansieringsperioden 2023–2027.

Om det enligt bestämmelserna är möjligt att betala för projektet i förskott, kan du ansöka om förskottsbetalning. Förskott kan sökas en gång och får uppgå till högst 20 % av det beviljade stödbeloppet.

Förskott kan inte betalas för småprojekt (utveckling eller investering) eller beredningspengar eller projekt vars betalningssätt är resultatbaserat (engångsersättning). Ansökan om förskott ska innehålla en motivering till behovet av förskott samt en redogörelse för stödmottagarens inkomster och de tillgångar som är tillgängliga för tillfällig finansiering av projektet.

Så här gör du en betalningsansökan i e-tjänsten Hyrrä

Logga in i Hyrrä-tjänsten

Behöver du hjälp?

Leta fram kontaktuppgifter

Lagstiftning

Livsmedelsverkets föreskrift 19/2023 om ansökan om utbetalning av stöd för utvecklingsprojekt

Sidan har senast uppdaterats 5.6.2024