Lagringsstöd för trädgårdsprodukter kan sökas i Viputjänsten 1–16 november 2023

9. oktober 2023

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter kan sökas i november via e-tjänsten Vipu. Kontrollera att uppgifterna om din beställning och rätten att uträtta ärenden är korrekta i Viputjänsten.

Stödberättigande trädgårdsprodukter är kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök och vitkål. Stödet söks på basis av lagermängderna trädgårdsprodukter i november och december.

Stöd kan sökas av jordbrukare som har minst en hektar odlingsareal för trädgårdsväxter. De lagrade produkterna ska produceras av odlaren själv. Lagerutrymmet som används för lagringen ska vara i odlarens besittning och uppfylla de krav som ställs på det. En jordbrukare som ansöker om stöd ska vara över 18 år. Om stöd söks till en sammanslutning ska minst en av sammanslutningens medlemmar vara över 18 år.

Stödbeloppet bestäms utifrån de genomsnittliga lagermängderna

Odlaren ska föra bok över de produkter som lagras 1 november–31 december 2023. Stödbeloppet beräknas utifrån de genomsnittliga lagermängderna trädgårdsprodukter i november och december. Vid ansökan om stöd anger odlaren lagermängden för november enligt statusen den 1 november. Sökanden ska dessutom anmäla lagermängderna senast den 31 januari 2024 enligt statusen den 15 december. Anmälan om lagermängden för december behöver dock inte göras om det inte längre finns produkter i lager i december.

Du kan ansöka om stöd i Viputjänsten

Ansökan och anmälan om lagervolym i december görs i Viputjänsten. I Viputjänsten kan de grundläggande uppgifterna om lagren fyllas i på förhand med uppgifterna i föregående års stödansökan. I ansökan som skickas i november ska man uppge alla lager för vilka man ansöker om stöd, även om produkterna ännu inte finns i lagret. Det går inte längre att lägga till lager i decemberanmälan.

Serviceabrott i Viputjänsten 10–14 november

Observera att det förekommer ett serviceavbrott i Livsmedelsverkets e-tjänster under perioden 10–14 november. Under avbrottet är Viputjänsten inte tillgänglig. Efter serviceavbrottet är den elektroniska ansökan om lagringsstöd för trädgårdsprodukter i Viputjänsten öppen fram till den 16 november kl. 23.59. Livsmedelsverket beklagar de besvär som avbrottet medför.

Efter ansökningstiden för stöd och anmälningstiden för lagermängder kan en försenad stödansökan och anmälan om lagermängder göras på en pappersblankett. En blankett som lämnats in för sent ger minskat stöd. Blanketterna finns att få hos regionens NTM-central.

Mer information:
Lagringsstöd för trädgårdsprodukter (livsmedelsverket.fi)
Ansökningsanvisningar för lagringsstöd för trädgårdsprodukter (livsmedeslverket.fi)

Mer information från Livsmedelsverket:
Överinspektör Lea Anttalainen
040 824 1373
lea.anttalainen@ruokavirasto.fi