Nytt stöd för utveckling av företag som förädlar jordbruksprodukter finns nu tillgängligt

21. december 2023

För att utveckla verksamheten i företag som tillverkar och säljer jordbruksprodukter finns ett nytt stöd som kan täcka hälften av kostnaderna för de experttjänster som används för att utveckla företaget. Stödet kan användas till exempel för produktutvecklingsprojekt, utredningar om internationalisering eller provmarknadsföring. Med stödet kan företagen också köpa till exempel marknadsföringsplanering eller rådgivning. Stöd kan fås för utvecklingstjänster vars kostnader uppgår till 5 000–100 000 euro.

Utvecklingsbolaget eller någon annan organisation som administrerar projektet ska ansöka om stödet. Ett företag som förädlar jordbruksprodukter är alltså inte den sökande. Stödet söks i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä och beviljas av den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen. Ansökan är fortlöpande.

Ett företag som förädlar och säljer jordbruksprodukter är ett företag som köper, säljer och tillverkar jordbruksprodukter som finns i den så kallade annex I-listan enligt Europeiska unionens lagstiftning. Dessa är till exempel kött, spannmål, grönsaker och mejeriprodukter. Annex I-listan finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats (på finska).

Utvecklingsstöd kan beviljas för utveckling av ett företag som förädlar jordbruksprodukter som är beläget på landsbygden och är verksamt på en större marknad än den lokala marknaden. Företaget kan vara ett mikroföretag, ett småföretag eller ett medelstort företag. Företaget som ska utvecklas ska ha förutsättningar för kontinuerlig lönsam verksamhet och dess arbetstagare ska ha tillräcklig yrkesskicklighet.

Mer information på våra webbsidor: Utvecklingsstöd för förädlingsföretag för jordbruksprodukter 

Mer information från Livsmedelsverket:
Ledande expert Reijo Martikainen
0295 204 677
reijo.martikainen@ruokavirasto.fi

Pressmeddelandet korrigerades den 2 januari 2024 på så sätt att omnämnandet av fisk har tagits bort från avsnittet som listar jordbruksprodukter som hör till annex I-listan. Fisk finns på annex I-listan, men fiskprodukter omfattas inte av EU:s landsbygdsfondens stöd.