Stöd för biodling kan sökas i e-tjänsten Vipu

21. maj 2024

Nationellt stöd för biodling enligt antal bisamhällen kan sökas i e-tjänsten Vipu. Ansökningstiden går ut tisdag 18.6.2024.

Livsmedelsverket uppmanar biodlare att söka stöd i e-tjänsten. Det är bra att lämna in ansökan i god tid.

Alternativt kan ansökan görs också på blanketten 204 som finns på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Ansökan lämnas i Fastlandsfinland in till NTM-centralen i Norra Savolax och på Åland till Statens ämbetsverk.

Stödbeloppet är 25 euro per bisamhälle. 

Läs mer

Stöd för biodling