Stödet för renhushållning kan sökas 15.8–7.9.2023

15. augusti 2023

Stödet per djur för renhushållning kan sökas i e-tjänsten Vipu 15.8–7.9.2023. Utövarna av renhushållning kan logga in i Viputjänsten med nätbankkoder eller mobilcertifikat.

Som bilaga till ansökan bör skickas fullmakt av hushållets alla myndiga delaktiga för vems renar det söks stöd för. Bilagor till ansökan kan skickas in via Vipu och uppgifterna från renlängden förmedlas direkt från renbeteslaget till NTM-centralen i Lappland som handlägger ansökningarna.

Livsmedelsverket uppmuntrar de sökande att uträtta sina ärenden på nätet, men den som vill kan fortfarande ansöka om stödet också på pappersblankett. Ansökningsblankett 227 kan skrivas ut på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Blanketten lämnas in till NTM-centralen i Lappland. Det är ännu inte möjligt att uträtta ärenden för ett dödsbos räkning i Viputjänsten och därför måste de som ansöker om stöd i egenskap av ett dödsbo lämna in ansökan på pappersblankett.

För att få stöd krävs det att hushållet äger minst 80 livrenar. Stödet betalas ut till utövare av renhushållning i oktober 2023. Stödbeloppet som betalas är 35,00 euro per ren.

Mer information om stödet för renhushållning hittas på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Ytterligare information från Livsmedelsverket:

Sakkunnig Päivi Akkanen

Tfn 040 714 5735

paivi.akkanen@ruokavirasto.fi