ViljaTavastia är Finlands första producentorganisation inom spannmålsbranschen

5. juli 2023

Andelslaget ViljaTavastia är Finlands första producentorganisation inom spannmålsbranschen och den tionde godkända producentorganisationen i Finland. ViljaTavastia är också den största producentorganisationen med över 600 medlemmar. Godkännande som producentorganisation beviljas av Livsmedelsverket.

En producentorganisation är en sammanslutning av jordbruksproducenter som har ansökt om att bli godkända som producentorganisation. I praktiken är det ett andelslag, ett aktiebolag eller en förening som bildas av producenter. Sammanslutningen blir en producentorganisation när den skaffar status som producentorganisation.

Syftet med producentorganisationssystemet är att stärka producenternas ställning på marknaden för jordbruksprodukter. Inom producentorganisationen kan producentmedlemmarna samarbeta i de frågor där samarbetet är till nytta. Europeiska unionen erbjuder ändå också sammanslutningar som skaffat sig status som producentorganisationer särskilda rättigheter: producentorganisationen kan ingå avtal om försäljning av sina medlemmars produktion för sina producentmedlemmars räkning. Detta är ett undantag från konkurrenslagstiftningen eftersom producentorganisationen kan fungera som en aktör på marknaden för jordbruksprodukter på sina medlemmars vägnar.

ViljaTavastia grundades för sju år sedan. Antalet stiftande medlemmar var då 134, idag är medlemmarna som kommer från hela Finland 620 till antalet. De nuvarande medlemmarna har enligt andelslaget spannmålsväxter på 75 000 hektar, dvs. 7,5 procent av Finlands hela spannmålsareal.

Mer information om producentorganisationerna finns på Livsmedelsverkets webbplats:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/livsmedel/producent--och-branschorganisationer/

Mer information om andelslaget ViljaTavastia:
verkställande direktör Eero Kovero, e-post eero.kovero@viljatavastia.fi