Det elektroniska kontrollintyget (eCOI) kommer att ändras i systemet TracesNT enligt följande:

8. december 2021

  • Till kontrollintyget fogas nya formulärfält som aktiveras 1.1.2022. De nya fälten blir synliga 7.12.2021.
  • PDF-formatet av intyget förändras inte.
  • I formulären för CHED och för COI läggs till fält med vilka de framöver kan länkas till varandra om ett importparti ska ha bägge dokumenten.

Ändringarna beror på att den nya ekoförordningen 2018/848 börjar gälla 1.1.2022. Mer information om ändringarna kommer att läggas ut på förstasidan i TracesNT närmare lanseringen.

Mer information:
Luomuelintarvike@ruokavirasto.fi