Odlarbrev för ekogårdar 1/2019

26. april 2019

Odlarbrevet innehåller aktuellt om övervakningen av ekologiska grödör och ekologisk djurproduktion 2019.

Läs odlarbrevet 1/2019 (pdf)

Allmänt om kontrollen av ekologisk produktion 2019

 1. Vid kontrollerna år 2019 fästs särskild uppmärksamhet vid spårbarheten
 2. Elektronisk kontrollblankett tas i bruk
 3. Extraordinära ekokontroller görs utan förhandsanmälan
 4. Provtagning på ekogårdar
 5. Förberedelse inför ekokontroller
 6. Ändring av avgifterna för ekokontroller
 7. Kontaktuppgifterna till NTM-centralernas och Livsmedelsverkets sakkunniga inom eko-kontrol-len

Aktuellt om kontrollen av produktion av ekologiska grödör

 1. Register över ekologiskt producerat förökningsmaterial och tillstånd att använda konventionellt förökningsmaterial
 2. Webbförteckningar över produktionsinsatser som lämpar sig för ekoproduktion

Aktuellt om kontrollen av ekologisk djurproduktion 

 1. Fågelinfluensa och fjäderfänas utevistelse
 2. Köp och försäljning av djur
 3. Preparat för behandling av kalvningsförlamning, betesförlamning och ketos samt järntillskott för grisar
 4. Spara varudeklarationen med tanke på granskningar
 5. Tyngdpunkter i djurövervakningen år 2019
 6. Precisering av anvisningarna om avhorning