Förändringar till möjligheten att använda konventionellt proteinfoder i utfodringen av ekosvin och -fjäderfä

27. oktober 2021

Genomförandet av EU:s ekoförordning, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848, och genomförandeförordning (EU) 2021/1165 börjar den 1.1.2022.

Konventionella foderämnen och fodertillsatser i ekofoder för produktionsdjur

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1165 fortsätter att tillåta användning i ekologisk produktion av vissa icke-ekologiska foderråvaror och fodertillsatser. Dessa foder och deras särskilda villkor och begränsningar för deras användning anges i bilaga III till förordningen.

Konventionellt proteinfoder i utfodringen av ekodjur

Förordning (EU) 2018/848 tillåter användning av foder som innehåller konventionellt producerat protein i ekologisk produktion för grisar under 35 kg och för unga fjäderfän fram till 31.12.2026.

Det är därför möjligt att framställa och använda foder som innehåller ett konventionellt protein lämpligt för ekologisk produktion för ovan nämnda ungdjur om proteinet eller ett lämpligt ersättningsprotein inte finns tillgängligt som ekologiskt. Proteinet som används måste vara producerat/framställt utan kemiska lösningsmedel.

För att använda ett sådant protein i djurfoder måste en ekogård ansöka om dispens från Livsmedelsverket. Den ekogården ska föra bok över de foder den använder och försäkra sig om att konventionellt foder används för högst 5 % av torrsubstansen av foder av jordbruksursprung under en 12-månadersperiod.

En noggrannare definition av "ungfjäderfä" kommer att ges senare i Livsmedelsverkets anvisning.

Ytterligare uppgifter:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/ekologiska-gardar/ekologisk-animalieproduktion/

Tillsyn över ekofoder:                 luomurehu@ruokavirasto.fi
Ekologisk animalieproduktion: NTM-centralernas ekoexperter
                                                       merja.manninen@ruokavirasto.fi