Ekogranskningar kan göras på distans även hos jordbruksföretag

29. april 2020

Livsmedelsverket har beslutat att vårens och försommarens ekogranskningar på basen av riskbedömning kan utföras på distans. Granskningar på distans görs både hos livsmedelsföretag och på  ekogårdar.

NTM-centralerna, som ger gårdsgranskningarna i uppdrag åt inspektörerna meddelar även åt jordbrukaren att granskningen görs på  distans. Inspektören tar kontakt med de företag som distansgranskningen gäller per telefon eller e-post.

 För att man ska hinna få alla ekogårdar och andra företag granskade inom 2020, rekommenderar Livsmedelsverket att de utvalda företagen tar emot granskningen.

Inspektören ger anvisningar åt aktören om vilka dokument hen ber att få sig tillskickade per e-post. För ändamålet har inspektören en ruokavirasto.fi e-postadress. Inspektören gör ekokontrollens anteckningar på en elektronisk blankett, och skickar dem efter kontrollen till aktören. Aktören kvitterar den genom att svara på e-post-meddelandet.

Förfrågningar om granskningarna på distans kan riktas till den lokala NTM-centralen eller till Livsmedelsverket luomuelintarvike@ruokavirasto.fi.