Karenstider för veterinärmedicinska läkemedel inom ekologisk produktion – alltid minst 48 timmar

13. maj 2022

Läkemedel får användas om djuret har en sjukdom eller skada som kräver behandling. Användningen bör begränsas till vad som är nödvändigt för att återställa djurets hälsa och välbefinnande.

Efter användning av ett kemiskt syntetiserat allopatiskt veterinärmedicinskt läkemedel ska karenstiden inom ekologisk produktion vara dubbelt så lång som den officiella karenstiden i produktresumén för läkemedlet. Vid ekologisk produktion är karenstiden dock alltid minst 48 timmar. Om preparatets officiella karenstid är noll dygn, är karenstiden inom ekologisk produktion 48 timmar.

Läs mer om karenstider för veterinärmedicinska läkemedel inom ekologisk produktion (på webbsidan exempel på karenstider för ekologisk produktion)