Införsel av jakttroféer och andra prepareringar av djur

Jakttroféer och andra prepareringar av djur kan införas utan restriktioner om de uppfyller villkoren nedan

Säker källa

Jakttroféer och andra prepareringar av djur, för vilka det gäller att produkterna för prepareringen har genomgått en behandling eller presenteras i ett tillstånd som inte medför några hälsorisker, får införas under förutsättning att de härrör från

 1. a) andra djurarter än hovdjur, fåglar och djur av klassen Insecta eller Arachnida,
 2. b) djur från ett område som inte omfattas av restriktioner till följd av förekomst av allvarliga överförbara sjukdomar som djur av de aktuella arterna är mottagliga för.

Säker behandling

Jakttroféer och andra prepareringar av djur, för vilka det gäller att produkterna för prepareringen har genomgått en behandling eller presenteras i ett tillstånd som inte medför några hälsorisker, får införas under förutsättning att

 1. a) de härrör från hovdjur eller fåglar som genomgått sådan fullständig taxidermi som gör det möjligt att förvara dem i rumstemperatur
 2. b) det rör sig om montering av hovdjur eller fåglar eller monterade delar av sådana djur
 3. c) de har genomgått en anatomisk preparering, såsom plastination
 4. d) de är djur av klassen Insecta eller Arachnida som har genomgått behandling, såsom torkning, för att förhindra spridning av sjukdomar som kan överföras till människor eller djur
 5. e) de ingår i naturhistoriska samlingar eller ska främja vetenskap och är
 6. i) konserverade i media, såsom alkohol eller formaldehyd, som gör det möjligt att visa objekten
 7. ii) fullständigt inbäddade på objektglas
 8. f) det rör sig om bearbetade DNA-prover avsedda för materialbanker för att främja forskning om biologisk mångfald, ekologi, human- och veterinärmedicin eller biologi.

                    INGET HÄLSOINTYG BEHÖVS, INFÖRSEL FRÅN ALLA LÄNDER TILLÅTS

Villkor som gäller jakttroféer och andra prepareringar från fåglar och hovdjur som endast består av ben, horn, hovar, klor, älghorn, tänder, hudar eller skinn

Säker behandling

Jakttroféer och andra prepareringar av djur, för vilka det gäller att de animaliska biprodukterna för prepareringen har genomgått en behandling eller presenteras i ett tillstånd som inte medför några hälsorisker, får släppas ut på marknaden under förutsättning att

 1. a) de härrör från hovdjur eller fåglar som genomgått sådan fullständig taxidermi som gör det möjligt att förvara dem i rumstemperatur
 2. b) det gäller jakttroféer eller andra prepareringar som enbart består av hudar eller skinn
 3. i) de har

– torkats,

– torr- eller våtsaltats i minst 14 dagar före avsändandet, eller

– konserverats genom någon annan metod än garvning

 1. ii) de har omedelbart efter behandlingen förpackats, var för sig, i genomsynliga och tillslutna förpackningar i syfte att undvika all senare kontaminering, och utan att komma i kontakt med några andra produkter av animaliskt ursprung som kan kontaminera dem.

När det gäller torr- eller våtsaltade skinn som transporteras med fartyg behöver dock skinnen inte saltas i 14 dagar före avsändandet förutsatt att de saltas i 14 dagar före import.

FÖRLAGA TILL HÄLSOINTYG (FI)

FÖRLAGA TILL HÄLSOINTYG (EN)

INFÖRSEL GODKÄND FRÅN ALLA LÄNDER 

Sändningen ska undergå en veterinär gränskontroll

Villkor för införsel av jakttroféer eller andra prepareringar av fåglar och hovdjur som består av hela anatomiska delar och som inte har genomgått någon form av behandling

 1. a) De kommer från djur som härrör från ett område som inte omfattas av restriktioner till följd av förekomst av allvarliga överförbara sjukdomar som djur av de berörda arterna är mottagliga för.
 2. b) De har förpackats var för sig, i genomsynliga och tillslutna förpackningar i syfte att undvika all senare kontaminering, och utan att komma i kontakt med några andra produkter av animaliskt ursprung som skulle kunna kontaminera dem.

FÖRLAGA TILL HÄLSOINTYG FI

FÖRLAGA TILL HÄLSOINTYG EN

LÄNDER GODKÄNDA FÖR IMPORT

prepareringar av fåglar + GRÖNLAND OCH TUNISIEN

prepareringar av hovdjur MÄRK! Restriktionerna gäller också troféer

Sändningen ska undergå veterinär gränskontroll

MÄRK! Kontrollera om produkten berörs av CITES

Miljö.fi CITES

Lagstiftning

 

Kommissionens förordning 1069/2009 "Biproduktsförordningen"

Kommissionens förordning 142/2011 (innehåller förlagor till hälsointyg)

Kommissionens förordning 798/2008 (länder från vilka införsel av prepareringar av fåglar tillåts, bilaga I, del 1 + Grönland och Tunisien)

Kommissionens förordning 206/2010 (länder från vilka införsel av prepareringar av hovdjur tillåts, bilaga II, del 1 + restriktioner)

 

Sidan har senast uppdaterats 13.7.2021