Även mindre livsmedelsföretag intresserade av export – hjälp och råd finns att få

2. oktober 2020

Att exportera livsmedel utanför Europa intresserar små och medelstora företag inom livsmedelsbranschen. Det kan kännas utmanande att reda ut alla krav som gäller vid export men som tur är finns det hjälp att få. Till exempel kan Livsmedelsverkets experter inom export bistå med tips och råd.

Handel med livsmedel inom EU:s inre marknad förenklas av unionens gemensamma regelverk. Myndigheter i ett mottagarland utanför EU kan dock ställa egna krav. Trots det finns det intresse för export: I Livsmedelsverkets projekt riktad till små och medelstora företag har 600 företag inom loppet av fyra år fått exportrådgivning. Samtidigt har man i det av Jord- och Skogsbruksministeriet finansierade projektet utbildat och handlett företagare i tiotal olika evenemang och tagit fram en webbutbildning för exportörer.

Överinspektör Katja Pethman från Livsmedelsverket berättar att företagen är mest intresserade av den asiatiska marknaden och speciellt Kina.

– För att hitta en bra exportmarknad måste man utgå från produkten. Kraven skiljer sig mellan olika exportländer och produkter, beskriver Pethman.

Till exempel är det inte möjligt att exportera honung till Kina just nu medan myndighetskraven för export till Hongkong eller Singapore kan vara väldigt enkla. Det är viktigt att i förväg ta reda på vilka krav som ställs.

Bär, naturörter och kosttillskott inspirerar till export

Små och medelstora företag är ofta intresserade av att börja exportera naturprodukter som till exempel bär och örter. Det finns även intresse för att exportera kosttillskott. Under senaste året kom det många frågor om export av honung. Bland exportföretagen finns det också ett antal företag som tillverkar havreprodukter.

Internethandel och annan typ av distanshandel blir mer och mer intressant för företagen men även där är det viktigt att känna till exportkraven.

– Företaget ska registrera sig till livsmedelskontrollen på samma sätt som alla andra som handlar med livsmedel. Om man vill exportera animaliska produkter ska företaget dessutom anmäla sig till Livsmedelsverkets exportörsregister. Pethman påminner också om vikten av att ha en välfungerande egenkontroll och ett bra samarbete med livsmedelstillsynen. Det ger bra förutsättningar för export.

Exportsamarbete gynnar företagen

Avdelningschefen Tuula Lundén från Livsmedelsverket bedömer att de finska exportföretagens största tillgång på exportmarknaden är rena råvaror och den höga livsmedelssäkerheten. Ett större exportsamarbete mellan företagen skulle öka effektiviteten i exportsatsningar. Vissa exportmarknader är så stora att leveranssäkerheten förutsätter tillräckliga produktionsresurser.

– Ett samarbete skulle ge företagen större resurser till att kartlägga exportmarknader, att marknadsföra sig och att utveckla logistiska lösningar. Detta skulle säkerställa tillgången även på större marknader, påpekar Lundén.

På Livsmedelsverkets webbsidor för export www.livsmedelsverket.fi/export har man samlat information om de land- och produktspecifika kraven som gäller vid export av livsmedel.

Mer information:

Överinspektör Katja Pethman, tel. 050 471 4308
Avdelningschef Tuula Lundén,  tel.050 440 8976

förnamn.efternam@ruokavirasto.fi