Exportskolning på webben

27. februari 2019

Livsmedelsverket har kommit med webbskolning om myndighetskraven vid livsmedelsexport. Även om kursen är riktad särskilt till dem som utövar tillsyn över livsmedelsföretagen, kan också alla andra som är intresserade av export dra nytta av den.

I webbkursens olika avsnitt behandlas de grundläggande frågorna vid export, tillsynsutövarens roll som möjliggörare av export och intygen som krävs vid export. Under kursen ges inte exportinfo om enskilda länder utan man koncentrerar sig på en övergripande insikt i exporten som helhet. I kursmaterialet ingår en hel del nyttiga länkar även till olika källor till information och rådgivning.

Kursen kan avläggas var och när som helst – det enda som du behöver är en dator eller smartmobil och en fungerande webbförbindelse. Webbkursen är indelad i tre delar och det tar cirka tio minuter att klara av en av dessa delar. Du kan välja hur mycket du vill avlägga per gång och om du så önskar kan du också upprepa avsnitt. Avläggande av kursen förutsätter ingen registrering.

Inom kort en exportkurs även för företag i livsmedelsbranschen

Under vårens lopp kommer vi också med motsvarande webbskolning särskilt riktad till företag i livsmedelsbranschen. Vi informerar om den kommande kursen på vår webbplats och i våra nyhetsbrev.

Bägge kurserna utgör en del av det av jord- och skogsbruksministeriet finansierade projektet att stärka små och medelstora företags exportkompetens.

Till webbkursen Spelreglerna vid export kommer du här

Mer information om webbkursen: vienti@ruokavirasto.fi