Exporttillsynssystemet blir avgiftsbelagd fr.o.m. 1 mars 2021

2. mars 2021

Den nya förordningen om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer (161/2021) trädde i kraft 1 mars 2021.

Livsmedelsverkets avgifter ändras fr.o.m. 1 mars 2021.

En ny sak i förordningen är att Livsmedelsverket nu tar ut en avgift för kontroll av exportanläggningar i enlighet med livsmedelslagen. Avgiften är 143,00 euro per timme för kontrollen och 88,00 euro per timme för behandling av kontrollmaterialet. Detta gäller tillsyn inom exporttillsynssystemen för Kina och Eurasiska ekonomiska unionen. Livsmedelsverket kontrollerar regelbundet de anslutna anläggningarna och tillsynen över dem. Kontrollfrekvensen är mellan 1 till 5 år beroende på anläggning och mottagarland.

Mer information vienti@ruokavirasto.fi