Finländska ägg- och köttprodukter beviljades exporttillstånd till Singapore

17. april 2020

Livsmedelsmyndigheten i Singapore beviljade i början av april exporttillstånd för finländska äggprodukter samt konserverat fjäderfä-, gris- och nötkött. Fjäderfäkött och ägg fick ännu inte exporttillstånd, men arbetet med dessa tillstånd fortsätter.

Export av äggprodukter samt konserverat fjäderfä-, gris- och nötkött är möjlig endast från anläggningar som Singapore godkänt. För registrering av en anläggning kontakta: aasia@ruokavirasto.fi.

Mer information om export till Singapore: ruokavirasto.fi/sv/export/singapore.
JSM pressmeddelande: Finländska ägg- och köttprodukter beviljades exporttillstånd till Singapore