Fjäderfäkött och ägg får nu exporteras till Singapore

11. maj 2020

Livsmedelsmyndigheten i Singapore har beviljat exporttillstånd för finländska fjäderfäkött och ägg. Det har varit en lång process: Finlands projekt för marknadstillträde har pågått sedan år 2016. Livsmedelsverket har sammanställt de omfattande utredningar som projekten för marknadstillträde har krävt samt ordnat en revision som Singaporemyndigheterna utförde i Finland i september 2019.

Export av fjäderfäkött och ägg är möjlig endast från anläggningar som godkänts av Singapore. För registrering av en anläggning kontakta: aasia@ruokavirasto.fi

Mer information om export till Singapore: ruokavirasto.fi/sv/export/singapore.
JSM pressmeddelande: Fjäderfäkött och hönsägg får nu exporteras till Singapore