Företag som registrerar sig som livsmedelsexportörer till Sydkorea måste lämna in ett intyg om att de hör till livsmedelskontroll

24. oktober 2022

Alla företag som exporterar livsmedel till Sydkorea ska före exporten registrera sig hos den sydkoreanska myndigheten för livsmedel (MFDS). I samband med registreringen lämnas in ett free sale -certifikat beviljat av tillsynsmyndigheten, som försäkras att ditt företag omfattas av tillsynen i Finland. Certifikatmodellen finns på Livsmedelsverkets webbplats. Intyget ska åtföljas en kopia av registreringsbevis eller beslut om godkännande av en livsmedelslokal som utfärdats av en tillsynsmyndighet. Registreringen gäller i två år.

Ytterligare information, certifikatmodellen och anvisningar om registrering av livsmedelsexport till Sydkorea: