Livsmedelsverket främjar finsk export även under covid-19-pandemin

22. april 2020

Det råder undantagstillstånd i Finland men hos de statliga myndigheterna fortsätter arbetet för att främja export av finska livsmedel. Syftet är att säkerställa att exporten fungerar även under undantagstillståndet.

Myndighetskrav för exporten och de förfaranden som är kopplade till kraven gäller i huvudsak som vanligt. Till vissa mottagarländer kan dock exportintyg nu skickas med e-post. Livsmedelsverket har samlat information om undantagsregler på ruokavirasto.fi/sv/export/covid-19

Exportintyg prioriteras

Beviljande av exportintyg är en viktig förutsättning för export och ska därför ske utan dröjsmål. Enligt vägledning till de lokala tillsynsmyndigheterna ska beviljandet av exportintyg säkerställas även under covid-19-pandemin. Under undantagstillståndet rekommenderas att all tillsyn görs på distans eller som dokumentkontroll.

Mer information: vienti@ruokavirasto.fi