Nytt tillstånd för export av ägg och äggprodukter till Sydkorea

21. juni 2022

Sydkorea har beviljat exporttillstånd för ägg och äggprodukter från Finland. Finland och Sydkorea har avtalat om villkoren för export och om djurhälsointyg som ska användas vid export, och export från anläggningar som godkänts av Sydkorea kan nu inledas. Djurhälsointygen publiceras i Livsmedelsverkets elektroniska eCert-system.

Livsmedelsverket har sedan 2017 främjat möjligheterna till export av ägg och äggprodukter till den sydkoreanska marknaden. Beviljandet av exporttillståndet har bland annat krävt flera utredningar av Finlands myndighetstillsyn, situation gällande djursjukdomar och livsmedelssäkerhet. Exportförhandlingar genomfördes i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet samt utrikesministeriet. De sydkoreanska myndigheterna Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) och Animal and Plant Quarantine Agency (APQA) har också gjort flera inspektionsresor till Finland, varav den senaste ägde rum i maj 2022. Exporttillståndet för ägg och äggprodukter kom alltså snabbt efter den senaste inspektionsresan.

Sydkorea är en viktig handelspartner för den finska livsmedelsexporten. Exempelvis svinkött och mjölkprodukter exporteras till Sydkorea från Finland, och i januari 2022 fick vi exporttillstånd även för fjäderfäkött. Exporttillståndet för ägg och äggprodukter är en välkommen fortsättning på den växande och allt mångsidigare livsmedelsexporten från Finland till Sydkorea.

Mer information: