Sydkorea kräver fortsatta radioaktivitetsmätningar av bär

15. oktober 2020

För finska blåbär, lingon och produkter framställda av dem krävs även i fortsättningen ett intyg över radioaktivitetsmätningar. De sydkoreanska myndigheterna har förlängt sitt krav på intyg med ett år.
Radioaktivitetsmätningen ska göras av ett laboratorium som är godkänt av Sydkoreas myndighet (Ministry of Food and Drug Safety). Kravet gäller sedan tidigare och även i fortsättningen bär från Finland, Italien, Österrike, Polen, Tyskland och Frankrike. Som ett nytt land har även Sverige lagts till på listan.

Intyget krävs vid export till Sydkorea och kravet gäller t.o.m. 21.10.2021.

Läs mer på: Sydkorea

För mer information, ta kontakt med Livsmedelsverkets exportsektionens landspecialister: aasia@ruokavirasto.fi.