Sydkorea kräver fortsättningsvis mätning av radioaktiviteten i bär

16. oktober 2019

Den sydkoreanska myndigheten har med ett år förlängt kravet att det av finska blåbär och lingon och produkter tillverkade av sådana krävs ett intyg över mätningar av radioaktiviteten.

Kravet har gällt och gäller fortsättningsvis finska, polska, franska, italienska och tyska bärprodukter. Österrike har nu också som nytt land tagits med på listan.

Intyget krävs då produkter exporteras till Sydkorea. Kravet gäller fram till 21.10.2020.