Vietnams myndighet gör en revision i Finland i oktober

28. september 2022

Den vietnamesiska myndigheten Department of Animal Health (MARD/DAH), som är underställt ministeriet Ministry of Agriculture and Rural Development i Vietnam, utför i Finland en revision som anknyter till marknadstillträdet för svinkött, fjäderfäkött och avelssvin den 2–9 oktober 2022. Revisionen fokuserar på hur tillsynen fungerar i Finland. Revisionsgruppen är särskilt intresserad av övervakningen av djursjukdomar. Under revisionen besöker gruppen finländska djurproduktionsgårdar samt anläggningar och lageranläggningar i köttbranschen.

Livsmedelsverket har tidigare svarat på flera förfrågningar om exportvillkoren från Vietnam. Efter revisionen kan Finland och Vietnam inleda förhandlingar om villkoren för export av svinkött, fjäderfäkött och avelssvin samt om de intyg som ska användas i anslutning till exporten.

För närvarande är det möjligt att exportera bl.a. fiskeriprodukter till Vietnam. Enligt Tullens statistik har foderråvaror och frysta fiskprodukter exporterats till Vietnam under de senaste åren.

Mer information om livsmedelsexport Vietnam: