Förhandsanmälan av exportmetoder i Storbritannien från och med den 1 januari 2022 och nya ändringar av hälsointygets

13. december 2021

Storbritanniens krav på ett förhandsanmälningsförfarande för export av jordbruksprodukter kommer att träda i kraft den 1 januari 2022. Förhandsanmälan av partier som importeras till Storbritannien görs av importören till elektroniska IPAFFS-systemet.

Storbritannien har återigen ändrat sin tidigare aviserade tidsplan för nya krav på export av jordbruksprodukter. Enligt det nya schemat behövs hälsointyg för export:

  • i juli 2022 för köttprodukter och biprodukter,
  • i september 2022 för mejeriprodukter och
  • i november 2022 för slutprodukter av animaliskt ursprung, till exempel kombinerade produkter och fiskprodukter.

Innan du exporterar, kontrollera tidtabellen för din egen produkt och notera att för levande djur och högriskväxter har intyg redan krävts från och med början av 2021.

Storbritanniens gränskontroller kommer att inledas stegvis för följande produkter:

  • I juli 2022 levande djur, könsceller, kött och köttprodukter, biprodukter, riskfyllda icke-animaliska produkter, högriskväxter och reglerade växter
  • i september 2022 mejeriprodukter
  • i november 2022 andra produkter av animaliskt ursprung och kombinerade produkter

Exportörer till Storbritannien rekommenderas att konsultera användningen av det elektroniska TRACES-NT-systemet och Storbritanniens exportkrav långt före det planerade exportdatumet.

 

För mer information:

Storbritannien landsida 

Utfärdandet av veterinärintyg för export av Traces NT och Traces Classic löper ut 31.12.2021

Storbritannien uppdaterad riktlinje om nya datum, certifikatkrav och gränskontroller på GOV.UK-sidor