Storbritannien

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Storbritannien. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan Res med sällskapsdjur.

Under de senaste åren har det från Finland exporterats exempelvis alkoholdrycker, fiskprodukter och mejeriprodukter till Storbritannien. 

Ta reda på Storbritanniens exportkrav med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Sök också efter lands- och produktspecifik information från EU:s Access2Markets-webbplats om till exempel exportpraxis och tullsatser.

Du hittar produktrelaterad information om exportkraven på Storbritanniens myndigheters DEFRAs webbplatser. För anvisningar och begränsningar avseende passagerarhandel, hänvisas till destinationens tullmyndighets webbplatser.

För anvisningar för resande med husdjur hänvisas till vår sida om Djurs resor.

För Nordirland tillämpas fortfarande unionsrelaterade regler för varor och EU:s tullkodex. Moms- och punktskattebestämmelserna tillämpas på alla varor som kommer in till eller lämnar Nordirland.

Livsmedel

När ditt företag exporterar animaliska livsmedel till Storbritannien, kan det krävas ett exportintyg och en förhandsanmälan från importören, beroende på Storbritanniens produktriskkategorier. Storbritanniens gränshanteringsanvisningar (BTOM) publicerades den 29 augusti 2023.

Riskkategorin för de exportprodukter och förhandsanmälningar

Det är lämpligt att kontrollera riskkategorin för de animaliska och vegetabiliska produkter som exporteras, antingen via Storbritanniens webbplatser eller mer detaljerat från en excel-tabell med tullkodspecifik information från Storbritannien.

För EU-företag som vill exportera produkter till Storbritannien är det viktigt att säkerställa att de har det EORI-nummer (Ekonomiska operatörsregistrerings- och identifieringsnummer) som krävs för tullförfarandena.

Importören måste göra en förhandsanmälan i Storbritanniens IPAFFS-system för de produkter som ska importeras minst en arbetsdag innan exporten påbörjas. Som exportör behöver du också UNN-numret (Unique Notification Number) för förhandsanmälan i IPAFFS-systemet, som importören får när han/hon gör en förhandsanmälan. UNN-numret krävs när levande djur, könsceller eller animaliska produkter som omfattas av skyddsåtgärder exporteras. UNN-numret läggs till i punkt 1.2.a på TRACES-certifikatet.

Lista över godkända anläggningar

Livsmedel och produkter från alla EU-godkända anläggningar kan i princip exporteras till Storbritannien. De godkända livsmedelsanläggningar och biverkningsanläggningar, från vilka produkter exporteras till Storbritannien, måste läggas till i TRACES-NT-systemet på landsspecifika anläggningslistor (LMS).

Livsmedelsverket har exporterat alla godkända livsmedelsanläggningar till TRACES-NT:s LMS-listor. Utöver Livsmedelsverket är de regionala statsförvaltningsverken (AVIt) nationella kontaktställen för LMS (NCP) och kan lägga till saknade anläggningar på listan och ändra informationen om anläggningarna på listan. Information om anläggningarna på LMS-listorna kan ses utan inloggning i TRACES-NT-systemet här.

Exportintyg till Storbritannien

Du hittar exportintyg godkända för Storbritannien i TRACES-systemet. Om du inte tidigare har bekantat dig med TRACES-systemet kan du göra det till exempel på våra TRACES-webbplatser och med hjälp av TRACES-anvisningarna. Information om registrering av aktörer och myndigheter i TRACES-systemet finns här.

Enligt EU-lagstiftningen får det inte finnas någon ytterligare text efter veterinärens underskrift på exportintyget. Därför har TRACES-intygen förenklats från Storbritanniens exportintyg, som du hittar på Storbritanniens myndighetswebbplatser. När du tolkar intygen om djursjukdomar kan anvisningar och lagstiftningslänkar vara till nytta, och de är inte tillgängliga från TRACES-systemets intyg. Storbritanniens exportintyg kan sökas här: länk.

Utfärdaren av exportintyget undertecknar intyget elektroniskt i TRACES-systemet och behörigheter för elektronisk underskrift måste ansökas om från systemet.

Kommande exportpraxis

Nya exportpraxis träder i kraft stegvis. Dokumentkontroller och fysiska gränskontroller för medelhögriskiga animaliska produkter, växter och växtprodukter (30.4.2024).

Tillgång till säkerhetsförsäkringar och UK Single Trade Window (31.10.2024). I det nya elektroniska systemet överförs djur- och animaliska produktintyg i digital form från EU:s TRACES-system till Storbritanniens IPAFFS-system. Innan det nya systemet tas i bruk kommer pappersintyg att ersättas med ett PDF-format av ett elektroniskt underskrivet TRACES-intyg.

Exporten av animaliska produkter till Storbritannien omfattar användning av djurhälsointyg i TRACES-systemet från den 31 januari 2024. Livsmedelsverket ordnade utbildning för aktörer och tillsynsmyndigheter om detta. Du hittar utbildningsmaterialet här. Här finns också en avdelning med frågor och svar från utbildningen. 

Hjortdjur och hjortdjurprodukter

Storbritannien har lagt restriktioner på export av levande hjortdjur och hjortdjursprodukter på grund av avmagringssjuka hos hjortdjur (CWD). Avstängningen av importen till Storbritannien trädde i kraft den 23 juni 2023 för följande produkter som kommer från eller skickas från Finland eller Sverige:

  • Urinbeten från arterna Cervidae;
  • levande hjortdjur och
  • färskt hjortdjurkött. Undantaget är färskt kött, som uppfyller Storbritanniens officiella ytterligare garantier för CWD.

Restriktionerna gäller även kronland (Guernsey, Jersey och Isle of Man).

Mer information: eurooppa@ruokavirasto.fi 

Fiskprodukter

Export av fiskprodukter till Storbritannien kräver importkontroll. Dessutom kan export av fisk fångad till sjöss kräva fångstcertifikat. https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-fish-to-the-uk#imports-from-the-eu

Ekologiska produkter

Landsspecifik information om export av ekologiska produkter finns på vår sida för export av ekologiska produkter. Ta även en titt på Storbritanniens myndigheters webbplatser för information om ekologiska produkter.

Djur, embryon och könsceller

Levande djur samt animaliska och vegetabiliska produkter måste anmälas i förväg via IPAFFS-systemet när de importeras från EU till Storbritannien. Export av embryon, könsceller och andra levande djur än husdjur till Storbritannien kräver ett hälsocertifikat. Certifikaten utfärdas i TRACES-systemet. Dessutom måste importören göra en förhandsanmälan om importen till Storbritanniens nya elektroniska anmälningssystem (IPAFFS).

Icke-kommersiell export av husdjur är fortfarande möjlig med ett husdjurspass som tidigare.

Foder, biprodukter och gödselmedel

För export av högriskbiprodukter från EU till Storbritannien krävs en handelsdokument som kan utfärdas i TRACES-systemet.

Växtbaserade produkter

Export av växter och växtprodukter med hög eller medelhög risk kräver ett växtcertifikat, förhandsanmälan och inspektioner. Dessa produkter inkluderar bland annat växter avsedda för plantering, potatis, vissa frön och delvis trä. Kraven gäller även begagnade jordbruks- och skogsbruksmaskiner.

När du vill exportera växtbaserade produkter till Storbritannien, kontrollera först din produkts riskklass på Storbritanniens webbplatser. Kravet på förhandsanmälan har tagits bort för växter och växtprodukter med låg risk (31.1.2024), men måste fortfarande göras för produkter med hög risk.

Export av trävaror

Läs mer om export av trävaror.

Träförpackningsmaterial måste vara behandlat och märkt enligt ISPM 15-standarden.

Läs mer om träbaserade förpackningar.

Sidan har senast uppdaterats 25.3.2024