Livsmedelsverkets e-tjänst Siilo för AGRIM-kvotimportlicens och AGREX-kvotexportlicens tas i bruk från och med den 1 januari 2024

22. december 2023

Den 27 juni 2023 införde Livsmedelsverket en ny elektronisk e-tjänst kallad Siilo för AGRIM standardimportcertifikat. Användningen av e-tjänsten Siilo sträcker sig nu till de nya AGRIM-kvotimport- och AGREX-kvotexportlicenser som gäller från 1 januari 2024, samt användningen av elektroniska kvotlicenser och tullmärkningar.

Du ska registrera dig i e-tjänsten Siilo innan du lämnar in den första ansökan om licens

Du kan logga in i Siilo på adressen https://siilo.ruokavirasto.fi/. För inloggningen används suomi.fi-identifiering. Innan du kan ansöka om licens i Siilo måste företaget registrera sig i e-tjänsten och ha tillräckliga säkerheter. Du kan registrera ett företag i Siilo om du har firmateckningsrätt för företaget eller om företagets namntecknare har gett dig representationsfullmakt i suomi.fi-fullmakter. Efter att företaget har registrerats kan du till exempel ge ett speditionsföretag fullmakt att uträtta ärenden för företagets räkning i Siilo. Närmare instruktioner om hur man använder Siilo-tjänsten finns här: https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/guider/bruksanvisning-for-e-tjansten-siilo2/bruksanvisning-for-e-tjansten-siilo2/

Under de kommande åren kommer också Livsmedelsverkets stöd för privat lagring och interventionslagring att överföras till Siilo. Information om detta ges också separat.

Mer information vid Livsmedelsverket:

Ledande sakkunnig
Tuija Jämbäck
0295 204 350
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi
tuovi@ruokavirasto.fi