Livsmedelsverkets nya e-tjänst Siilo för standardiserade AGRIM-importintyg tas i bruk från och med den 27 juni 2023

7. juni 2023

För en del jordbruksprodukter (vissa varukoder för ris, hampa, hampfrön och jordbruksalkohol) krävs alltid ett AGRIM-importintyg av importerande företag när produkterna importeras från tredjeland till EU. En ny e-tjänst vid namn Siilo införs från och med den 27 juni 2023 för dessa standardiserade AGRIM-importintyg, som Livsmedelsverket beviljar. Efter det ansöker företagen om nya standardimportintyg, dvs. AGRIM-importintyg som inte gäller tariffkvoter, i e-tjänsten Siilo. Livsmedelsverket använder Siilo-tjänsten för att bevilja elektroniska AGRIM-importintyg. Företagen använder tjänsten för reservering av beviljade AGRIM-importintyg och Tullen gör tullanteckningar i samband med förtullningen. Efter att företagen använt AGRIM-importintygen kan de returnera dem elektroniskt till Livsmedelsverket i Siilo-tjänsten.

Du ska registrera dig i e-tjänsten Siilo innan du lämnar in den första ansökan om AGRIM-importintyg

Du kan logga in i Siilo på adressen https://markkina-as.ruokavirasto.fi/. För inloggningen används suomi.fi-identifiering. Innan du kan ansöka om AGRIM-importintyg i Siilo måste företaget registrera sig i e-tjänsten och ha tillräckliga säkerheter. Du kan registrera ett företag i Siilo om du har firmateckningsrätt för företaget eller om företagets namntecknare har gett dig representationsfullmakt i suomi.fi-fullmakter. Efter att företaget har registrerats kan du till exempel ge ett speditionsföretag fullmakt att uträtta ärenden för företagets räkning i Siilo. Närmare instruktioner om hur man använder Siilo-tjänsten finns här: https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/guider/bruksanvisning-for-e-tjansten-siilo2/bruksanvisning-for-e-tjansten-siilo2/

Senare i år sker också ansökan om nya AGRIM- och AGREX-kvotintyg samt användning och återlämnande av kvotintyg i e-tjänsten Siilo

I Livsmedelsverkets gamla e-tjänst https://todistus.ruokavirasto.fi/ kvarstår ansökan om AGRIM-kvotimportintyg och AGREX-kvotexportintyg för jordbruksprodukter, användningen av elektroniska intyg som redan finns i dessa e-tjänster samt återlämnande av intygen till Livsmedelsverket efter att de använts. Senare i år kommer nya ansökningar om AGRIM-kvotimportintyg och AGREX-kvotexportintyg samt användningen av elektroniska kvotintyg och tullmärkningar att överföras till Siilo, men om detta informeras separat. Under de kommande åren kommer också Livsmedelsverkets stöd för privat lagring och interventionslagring att överföras till Siilo. Information om detta ges också separat.

Mer information vid Livsmedelsverket:

Ledande sakkunnig
Tuija Jämbäck
0295 204 350
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi
tuovi@ruokavirasto.fi