Tillsynsarrangemang

De enskilda systemen för tillsyn inom livsmedelskedjan med mål och funktionsmekanismer beskrivs i Fleråriga nationella tillsynsplanen för livsmedelskedjan (VASU):

  • Livsmedel, foder och ekologisk produktion
  • Djurens hälsa och välfärd
  • Växtproduktion
Sidan har senast uppdaterats 26.10.2022