VASU-rapporter

Senast i slutet av augusti varje år utarbetar Livsmedelsverket en sammanfattande rapport om utfallet av Finlands fleråriga nationella tillsynsplan för livsmedelskedjan (VASU) för Europeiska kommissionen. Rapporteringens syfte är att sammanställa information om utövad tillsyn, brister som uppdagats i tillsynen och påföljder som bristerna lett till. VASU-rapporten som årligen lämnas till kommissionen bygger på de analyser som olika sektorer utarbetat om hur deras egen verksamhet lyckats. Livsmedelsverket sammanställer sektorbundna rapporter av olika myndigheters resultat och verksamhetsanalyser. Dessutom utvärderar varje enskild myndighet själv hur tillsynen lyckats inom dess eget verksamhetsområde och vidtar vid behov åtgärder för att förbättra verksamheten.

Sidan har senast uppdaterats 26.10.2022