Biologiska faror med råmjölk som producerats i Finland

Projektets bakgrund

Man planerar att lätta på myndighetsövervakningen för primärproduktionen som baserar sig på bestämmelserna i livsmedelslagen 23/2006. Bestämmelserna om villkoren för direkt- och detaljförsäljning av råmjölk ändras inte, eftersom de eventuella riskerna för konsumenterna av dessa produkter inte har undersökts tillräckligt.

I detta projekt identifieras och beskrivs potentiella biologiska faror för konsumenten i anslutning till råmjölk från kor och getter som producerats i Finland. I projektet beskrivs även medel för att minska dessa risker.

Expertis

Hygienenheten och mikrobiologiska forskningsenheten vid Evira
Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten

Forskargrupp

Forskare Jonna Perkiömäki
Specialforskare Pirkko Tuominen

Tidtabell

2011

Beställare

Jord- och skogsbruksministeriet

Ytterligare information om projektet

Pirkko Tuominen, pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi

Konsumentenenkät

Om Ni använder råmjölk och produkter som framställts av den, kan Ni svara i konsumentundersökningen genom att fylla i enkätblanketten, som kan hittas på höger sida, och skicka det till e-post Kuluttajakysely_raakamaito@evira.fisenast den 31.8.2011. För att få ett täckande resultat är det mycket viktigt att så många konsumenter som möjligt svarar på enkäten.

Publikationer

Tuominen P, Perkiömäki J, Leimi A
Risk Profile on Biological Hazards in Finnish Raw Milk, FoodMicro 2012, 3.-7.9.2012 Istanbul, Turkey.

Sidan har senast uppdaterats 29.10.2018