CampEc-NET – WP4

Studien är ett delprojekt inom EU:s SAFEFOOD ERAs CampEc-Net-projekt (Foodborne zoonoses - Campylobacter and E. coli - a network project), workpackage 4. Projektet består av fem delprojekt mellan 21 europeiska länder. Huvudkoordinator är Merete Hofshagen (Norsk zoonosesenter). I delprojekt 4 kartläggs livsmedels- och miljörelaterade källor för campylobakter och månatliga variationer i förekomsten av campylobakter hos människor. Utgående från insamlade data utreds möjligheterna för att med hjälp av statistisk/matematiska modeller beräkna de olika smittokällornas andelar. För ändamålet kartläggs befintliga data från Finland och andra länder, informationens användbarhet värderas varefter försöksmodeller utarbetas. Kartläggningen är en förutsättning för att kostnadseffektiva riskhanteringsåtgärder ska kunna väljas.

Campylobakter är den vanligaste orsaken till tarminfektioner i Finland. Omkring 3000 - 4000 personer insjuknar årligen i campylobakterios. Campylobakter förekommer i synnerhet i rått fjäderfäkött, opastöriserad mjölk och i förorenat hushållsvatten. De campylobakterepidemier som förekommit i Finland har oftast varit stora epidemier som förorsakats av förorenat dricksvatten och där hundratals personer insjuknat, eller mindre epidemier förorsakade av otillräckligt upphettat fjäderfäkött, där högst något tiotal personer insjuknat. Den största delen av fallen är ändå sporadiska infektioner.

Forskningsgrupp

Jukka Ranta (Evira)
Terhi Virtanen (Evira)
Dmitri Matjushin (Evira)
Markku Kuusi (Folkhälsoinstitutet)
Elisa Huovinen (Folkhälsoinstitutet)

Tidtabell

2007 - 2008

Finansiering

Evira, SAFEFOODERA, Tekes, Livsmedelsindustriförbundet rf

Publikationer

Ranta J, Tuominen P, Siekkinen K-M, Mikkelä A. Bayesian Methods in Food Safety Risk Assessment, Hierarchical Models and Markov Chain Monte Carlo. 2 - 5.6.2011, Greece.

Hofshagen, M., Wassenaar, T., Urdahl, A.M., Havelaar, A., Ranta, J., Kosmider, R., Grahek-Ogden, D.
Technical report. CampEc-NET, 2008 (pdf, 1327 kb)

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2018