Communication inside Risk Assessment and Risk Management (COMRISK)

COMRISK är ett internationellt samarbetsprojekt som leds av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och som förverkligas genom Partnering Grant-finansiering. Projektets syfte är att utveckla kommunikationen mellan riskvärdering och beslutsfattare. Målet är att förbättra kommunikationen av riskvärderingsresultaten beträffande livsmedel på så sätt att resultaten möjliggör ett mer effektivt utnyttjande av dem i beslutsfattandet. Därför är syftet med utvecklingsarbetet utöver kartläggning av den nuvarande situationen också att kartlägga beslutsfattarnas behov och önskemål.

Dessutom utreder projektet metoder att framföra risker och osäkerhet så att beslutsfattaren med hjälp av resultaten kan väga riskerna och kostnaderna i anknytning till dem utan att riskvärderaren går utanför sitt mandat genom att säga vilket beslut som är det rätta.

Projektet är ett pilotprojekt där olika länders praxis kartläggs genom intervjuundersökningar, och där man samlar bra praxis och uppgifter om utmaningar samt utreder kommunikationsfunktionen i olika verktyg gällande riskvärderingar och riskhantering. Resultaten från projektet kommer till alla EU-länders användning via EFSA.

Projektet genomförs i samarbete mellan Eviras forskningsenhet för riskvärdering, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Sverige, Förbundsrepubliken Tysklands institut för riskvärdering (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) och Wageningens universitet i Nederländerna (Wageningen University & Research, WU).

Tidtabell

2018 - 2020

Finansiering

EFSA Partnering Grant

Projektgrupp

Pirkko Tuominen (Livsmedelsverket)
Johanna Suomi (Livsmedelsverket)
Antti Mikkelä (Livsmedelsverekt)
Suvi Joutsen (Livsmedelsverket)
Auli Vaarala (Livsmedelsverket)
Gunnar Andersson, Marcus Urdl, Erik Nordkvist, Josefine Elving (SVA, Sverige)
Monika Lahrssen-Wiederholt, Anneluise Mader, Janine Kowalczyk (BfR, Tyskland)
Ine van der Fels-Klerx, Alfons Oude Lansink, Monique Mourits (WU, Nederländerna)

Projektpublicering

Andersson MG, Elving J, Nordkvist E, Urdl M, Engblom L, Mader A, Kowalczyk J, Lahrssen-Wiederholt M, Altmeyer S, Tuominen P, Joutsen S, Suomi J, Mikkelä A, Hinkka N, Siekkinen K-M, van der Fels-Klerx I, van den Borne B, Ali B. 2020 Communication inside Risk Assessment and Risk  Management  (COMRISK):  Final  report  EFSA supporting publication 2020: EN-1891.  48  pp. https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1891

Tilläggsuppgifter om projektet

Pirkko Tuominen, pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 12.7.2022