Detektering av virus och kontrollmetoder i bearbetningsmiljön

Målsättningen med projektet är att förbättra kontrollen över virusrisker i livsmedelskedjan samt att utveckla praktiska metoder för att eliminera virus från processen och produkterna. Detta görs genom att kartlägga riskfaktorerna för viruskontaminering under produktionsprocessen, genom att analysera faser av livsmedelsproduktionen som har visat sig vara mottagliga för viruskontaminering och genom att utveckla analysmetoderna för dessa samt genom att utveckla riskhanteringsmetoder avseende viruskontaminering.

Forskargrupp

Teknologichef Niklas Von Weymarn (VTT)
Specialforskare Pirkko Tuominen
Specialforskare Jukka Ranta
Forskare Jonna Perkiömäki
Forskningsassistent Antti Mikkelä
Praktikant Hanne Koivunen
Forskare Marjaana Rättö (VTT)
Forskare Irina Tsitko (VTT)
Forskare Satu Salo (VTT)
Forskningsassistent Taina Holm (VTT)
Forskare Leena Maunula (Helsingfors universitet)
Forskare Maria Rönnqvist (Helsingfors universitet)
Laboratoriemästare Rauha Mustonen (Helsingfors universitet)

Tidtabell

2009 - 2012

Finansiering

Tekes

Mera information om projektet

Pirkko Tuominen, pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 29.10.2018